Överlåtelse

För att få lov att överlåta en lokal krävs att ingen förändring görs gällande den rörelse som i dagsläget bedrivs. God förmåga att driva verksamheten måste uppvisas för att få ta över lokalen, med syfte att skyldigheterna enligt hyresavtalet kan fullgöras. Den som inträder i den gamla hyresgästens ställe, övertar ansvar och blir ersättningsskyldig för eventuella skulder eller uppkomna skador under hyresförhållandet.

Samtliga avtalsvillkor gäller likt tidigare. Ansökan om överlåtelse kan prövas först efter tre års hyresförhållande. Kontakta förvaltaren om du vill överlåta eller ta över en verksamhet. Hyresrätten för en lokal får inte överlåtas utan hyresvärdens skriftliga tillstånd.