1 december 2016

Bonusfonden blir Underhållsfonden från 1 mars

1 mars 2017 lanseras Underhållsfonden. Den kommer att ersätta dagens Bonusfond och blir lägenhetsbunden istället för hyresgästbunden. För dig som bor kvar i din lägenhet innebär detta ingen förändring av fondsaldot.

Förändringar av lokal

Vill du göra förändringar i lokalen, kontakta vår förvaltare för en diskussion. För att, till exempel, sätta upp en skylt krävs bygglov och ett godkännande från HFAB.