22 mars 2017

Öppettider hos "Gör om hemma"

Från 27 mars öppnar Gör om hemma-avdelningen kl 13.00. Välkommen!

Förändringar av lokal

Vill du göra förändringar i lokalen, kontakta vår förvaltare för en diskussion. För att, till exempel, sätta upp en skylt krävs bygglov och ett godkännande från HFAB.