Inflyttning

Från klockan 12, företrädesvis mellan klockan 14 och 16, den första vardagen i månaden kan du hämta nycklar till din studentlägenhet på husvärdskontoret. Om den första är en lördag eller söndag får du tillgång till lägenheten nästkommande vardag.

_____________________________________


Flytta in tidigare
Ibland finns möjlighet att flytta in tidigare, om den som bott i studentlägenheten före dig vill flytta innan uppsägningstidens slut. Kommer du och den som flyttar från lägenheten överens om ett annat inflyttningsdatum, bokar ni en gemensam tid med kundvärden som - om det är möjligt - löser den avflyttande från kontraktet och skriver nytt avtal med den inflyttande. Detta är en överenskommelse mellan in- och avflyttande och kan göras under förutsättning att HFAB godkänner detta. Bland annat måste vi först ha säkerställt lägenhetens skick genom en besiktning.


Då den tidigare inflyttningstiden är mindre än en månad skrivs inga avtal om utan avflyttande och inflyttande hyresgäst får komma överens om detta sinsemellan. Du lämnar då en nyckel till inflyttande hyresgäst och en till HFAB. Tänk på att lägenheten innan dess ska vara besiktigad av oss. Besiktningen bokas av den avlyttande hyresgästen med husvärd i god tid - gärna en månad innan flytt. Den avflyttande hyresgästen är alltid ansvarig för lägenheten tills dess att kontraktet löper ut.


Får någon annan hämta ut min nyckel?
Om du inte kan hämta dina lägenhetsnycklar själv utan vill skicka någon annan på inflyttningsdagen, måste personen som hämtar nycklarna ha med sig en fullmakt, som finns här. Legitimation krävs vid uthämtning.


Om lägenhetsnycklarna är inlämnade i förtid och du och den som flyttat från lägenheten är överens om att en nyckel ska lämnas ut i förtid så måste den avflyttande hyresgästen skriva på fullmakt för detta. Du hittar fullmakten här.

_____________________________________


Besiktnings- och städprotokoll
Om du inte är nöjd med städningen av lägenheten du flyttar in i eller upptäcker något som inte fungerar, anmäl detta omgående till din husvärd. Brister i städningen avhjälps endast om det anmäls inom 24 timmar från inflyttning.


Om du upptäcker slitage som inte är omnämnt i besiktningsprotokollet så kontakta din kundvärd inom åtta dagar.