Intervju med Anna Hirell, arkitekten som designat och utformat Lundgrens Trädgårdar för HFAB

Lundgrens Trädgårdar, en kvartersstad som ska anknyta till gamla gjuteriets formspråk, var mitt utgångsläge, berättar Anna.

Anna Hirell, arkitekt på Krook & Tjäder.

Redan 2017 påbörjades skissarbetet utifrån detaljplanens förutsättningar och HFAB:s önskemål och krav. Designen på husen flirtar med historien vad gäller materialval och utformning. Kvarteren innehåller stor repetition avseende hustyper, men för att skapa en upplevelse av flera olika hus sammansatta till ett kvarter jobbade vi med inslag av plåt i fasad och variation i materialen. Tre varianter handslaget, schatterat tegel i kombination med tre kulörer på tak- och fasadplåt och fyra olika kulörer på fönster skapar levande fasader och en variation inom och mellan kvarteren. Inslag från en industriell arkitektur anas här och var.

Viktigt var också att variera höjder, göra indragningar i vissa fasader och att samtliga trapphus skulle vara glasade och nås via gatan. Dels blir trapphusen ljusa, dels lyser de upp mot gatan på kvällen och tillåter både in- och utblickar. Innergårdarna blir trädgårdar som ska skapa gemensamhet och med en generös grönska som kompletterar tegelfasaderna.

Lägenheterna är smart ritade och funktionella för en bred målgrupp.

Ett av mina bästa projekt när det gäller samarbetet med beställare och utförare. Peab och HFAB har varit enastående att arbeta med, Det har funnits en tydlig och bra beslutsordning, högt i tak och klar styrning redan från början.

Det som Anna är mest nöjd med är att hon fått fullt gehör för materialval och att de gamla ägarna till gjuteriet visat stort intresse och delat med sig av bilder från gjuteriverksamhetens historia. Duktiga hantverkare, som gör ett fantastiskt jobb, och god kommunikation mellan alla parter genom produktionsfasen, ger projektet det där lilla extra. Lundgrens Trädgårdar reser sig som ett tydligt och viktigt inslag i Halmstads stadsmiljö.

Dela med en vän: