Driftstörning vid bokning av tvättstuga via Mina Sidor

Just nu kan du inte boka tvättid på Mina Sidor. Vi arbetar för att lösa detta så fort som möjligt.

Du kan fortfarande boka tvättid via bokningstavlan som tillhör din tvättstuga. Tack för din förståelse! 

Förändrad underhållsfond med hållbarhet i fokus

HFAB har förändrat underhållsfonden. I fokus står hållbarhet och ett större fastighetsägaransvar. Förändringen av underhållsfonden är en överenskommelse mellan HFAB och Hyresgästföreningen.

Fram tills nu har du som HFAB:s hyresgäst haft ett mycket stort ansvar för det inre underhållet av din lägenhet. Via underhållsfonden, som är knuten till respektive lägenhet, har du själv fått se till att prioritera och beställa underhåll av alltifrån golvslipning till byten av köksbänk vid behov. HFAB har alltid sett positivt på att våra hyresgäster har kunnat påverka det inre underhållet, men upplägget med den gamla underhållsfonden har inte fungerat optimalt utifrån hållbarhets- och förvaltningssynpunkt. En lägenhet kan till exempel ha tapetserats tre gånger på fem år, trots att den egentligen skulle ha behövt ett nytt vardagsrumsgolv eller en ny köksbänk för att hålla längre. Detta blir särskilt tydligt vid omflyttningar, när det kommer nya hyresgäster, och när en lägenhet har haft flera hyresgäster under kort tid.

HFAB tar tillbaka ansvaret för lägenhetsunderhållet

För att komma till rätta med problemet har HFAB förändrat underhållsfonden. Det innebär att vi tar tillbaka det övergripande ansvaret för lägenhetsunderhållet. Som hyresgäst kommer du fortfarande att kunna påverka ditt lägenhetsunderhåll, men HFAB ska ansvara för att fatta fackmannamässiga beslut med hållbarhet i fokus.

Det är funktion och hållbarhet som kommer att styra vad underhållsfonden ska användas till i framtiden. Som ett exempel ska golv och tapeter som är i bra och fint skick inte bytas ut i onödan. HFAB:s mål är att både du och framtida hyresgäster ska ha ett boende med jämn kvalitet och underhåll. Det handlar om bättre boendekvalitet över tid, helt enkelt.

Så förändras underhållsfonden

Förändringen av underhållsfonden är ett resultat av den senaste hyresförhandlingen mellan HFAB och Hyresgästföreningen. Parterna kom då överens om en hyresökning på 3,3 procent kombinerat med en förändring av underhållsfonden.

Enligt de nya riktlinjerna får du som hyresgäst fortfarande vara med och påverka följande inre underhåll i din lägenhet:

  • Tapetsering
  • Målning av väggar och tak
  • Byte av golv
  • Slipning av parkettgolv

Övriga åtgärder beslutas av HFAB, till exempel byten av innerdörrar och köksbänkar eller snickerimålning och lackering av köksluckor.

Precis som tidigare ingår inte renovering av badrum, våtutrymmen och WC i lägenhetens underhållsfond. Denna typ av renovering ligger i fastighetsunderhållet och planeras och genomförs av HFAB.

Tidsfrister och förfrågningar

Tidsfristerna för HFAB:s underhåll har förändrats för att stämma bättre överens med övriga fastighetsbolag i branschen. Det måste bland annat ha gått mellan 5 och 13 år innan ett rum kan målas eller tapetseras igen, om rummet inte har onormalt slitage.

Dessa tidsfrister gäller för respektive underhållsåtgärd:

Golv: 13–17/22 år
Slipning av parkett: 15 år
Målning: 5–13 år
Tapetsering: 5–13 år

När du som hyresgäst vill använda saldot i din underhållsfond gör du en förfrågan till HFAB, inte en beställning som innan. Om tidsfristen för underhåll stämmer kommer en av våra kundvärdar ut och gör en besiktning innan vi tar beslut om ett eventuellt underhåll.

Vid besiktningen gör vi en helhetsbedömning av lägenheten. Vill du tapetsera vardagsrummet men vi kan se ett stort behov av golvrenovering, är det i stället golvet vi kommer att använda underhållsfondens saldo till.

Lägenheter med full fond

Alla hyresgäster med lägenheter som hade ett fondsaldo på 95–100 procent vid datumet för förändringen av underhållsfonden har möjlighet att använda saldot enligt de gamla reglerna i ytterligare tre månader. Idag bor cirka 300 av HFAB:s hyresgäster i en lägenhet med full eller nästan full fond. Är du en av de berörda hyresgästerna kommer du att få information via e-post eller brev på posten.

Studentlägenheter, lägenheter med korttidskontrakt och blockförhyrda lägenheter omfattas inte av underhållsfonden. Blockförhyrda lägenheter är lägenheter med Halmstads kommun som hyresgäst. Undantaget är alla äldrelägenheter. Dessa omfattas av underhållsfonden.

Mer information om underhållsfonden.

Frågor och svar om den förändrade underhållsfonden

Vi vill att våra hyresgäster ska ha en så trivsam boendemiljö som möjligt, både nu och i framtiden. Det innebär att vi måste tänka långsiktigt och hållbart när vi underhåller våra fastigheter.

Upplägget med den gamla underhållsfonden har inte fungerat optimalt utifrån hållbarhets- och förvaltningssynpunkt. En lägenhet har kanske tapetserats tre gånger på fem år, trots att den egentligen skulle ha behövt ett nytt vardagsrumsgolv eller en ny köksbänk för att hålla längre. Detta blir särskilt tydligt vid omflyttningar och när en lägenhet har haft flera hyresgäster under kort tid.

Med den nya underhållsfonden tar HFAB tillbaka det övergripande ansvaret för lägenhetsunderhållet. Som hyresgäst kommer du fortfarande att kunna påverka ditt lägenhetsunderhåll, men HFAB ska ansvara för att fatta fackmannamässiga beslut med hållbarhet i fokus. Det är vår plikt som fastighetsägare att se till så att våra fastigheter sköts på bästa sätt. HFAB kommer på detta vis att jobba mer likt övriga bostadsbolag i branschen.

Förslaget att förändra underhållsfonden kom från HFAB, men förändringen är efterfrågad. Upplägget med den gamla underhållsfonden har inte fungerat optimalt utifrån hållbarhets- och förvaltningssynpunkt. När nya hyresgäster har flyttat in har vi fått klagomål på hur underhållet har fördelats i lägenheterna. Utöver detta har Hyresgästföreningen önskat att vi ska vara mer närvarande i lägenheterna och att vi ska ha en jämnare kvalitet i underhållet.

Förändringen av underhållsfonden är en överenskommelse mellan HFAB och Hyresgästföreningen och ett resultat av den senaste hyresförhandlingen mellan oss. Då kom vi överens om en hyresökning på 3,3 procent kombinerat med en förändring av underhållsfonden. Exakt hur underhållsfonden skulle förändras blev klart onsdagen den 17 maj 2023.

Studentlägenheter, lägenheter med korttidskontrakt och blockförhyrda lägenheter omfattas inte av underhållsfonden. Blockförhyrda lägenheter är lägenheter med Halmstads kommun som hyresgäst. Undantaget är alla äldrelägenheter. Dessa omfattas av underhållsfonden.

Det beror på saldot i din lägenhets underhållsfond. Alla hyresgäster med lägenheter som hade full eller nästan full fond, det vill säga ett fondsaldo mellan 95 och 100 procent, när förändringen av underhållsfonden infördes har möjlighet att använda fondsaldot enligt de gamla reglerna i underhållsfonden till och med den 18 augusti 2023.

Idag bor cirka 500 av HFAB:s hyresgäster i en lägenhet med ett fondsaldo på mellan 95–100 procent. Är du en av de berörda hyresgästerna kommer du att få information via e-post eller brev på posten.

Vi måste dra gränsen någonstans. För att kunna göra större underhåll behöver du nästan fullt saldo i din lägenhets underhållsfond.

Köksluckor, köksbänkar och innerdörrar är exempel på så kallade komponenter (delar i lägenheten) som har väldigt lång livslängd och som kostar väldigt mycket att underhålla. Väljer du som hyresgäst att byta ut dessa för tidigt kan övrigt underhåll i lägenheten bli åsidosatt eftersom underhållsfondens saldo inte kommer att räcka till så mycket mer under en lång tid. Därför har HFAB tagit över ansvaret för dessa komponenter, så att underhållet blir jämnt fördelat. Som fastighetsägare har vi ett ansvar för att se till att våra fastigheter sköts på bästa sätt.

Självklart är du välkommen att kontakta oss om du upplever att du har ett stort behov av byte av köksbänk, lackering av köksluckor eller byte av innerdörrar.

Om du inte är nöjd med HFAB:s beslut kan du överklaga det. Överklagan ska lämnas skriftligt till HFAB inom tre veckor från att du har fått beslutet. Tänk på att skriva varför du vill överklaga beslutet och motivera varför det bör ändras.

Du kan alltid se din lägenhets fondsaldo på Mina sidor under Mina avtal eller på din senaste hyresavi.

Customer service