Krav för att hyra studentlägenhet

För att ha möjlighet att hyra en studentlägenhet hos HFAB måste du uppfylla våra grundkrav och studiekrav.

Fyllt 18 år

Fyllt 18 år

Du måste vara myndig för att få hyra en studentlägenhet hos HFAB.

Aktivt studerande

Aktivt studerande

Du är aktiv student på Högskolan i Halmstad på minst halvfart (15 hp/termin).

Inga anmärkningar

Inga anmärkningar

Du har ingen betalningsanmärkning från de senaste 12 månaderna.

Dessutom gäller följande grundkrav:

  • Du har inga skulder till HFAB
  • Du har inte misskött din relation med HFAB under de senaste två åren
  • Du kan bara ha ett lägenhetsavtal hos HFAB

 

Vad innebär misskött relation med HFAB?

Om du som sökande har misskött din relation med HFAB under de två senaste åren nekas du från att skriva avtal. Med misskött relation räknas:

  • olovlig andrahandsuthyrning
  • vanvård av lägenhet
  • allvarliga störningar mot andra hyresgäster
  • hot eller våld mot personal
  • verkställd avhysning återtagen lägenhet

Vid misskött relation spärras du från att göra intresseanmälningar på HFAB:s lägenheter under två år. Du fortsätter att samla köpoäng även under spärrtiden.
Om du inte uppfyller HFAB:s grundkrav kan du inte få ett hyresavtal med HFAB.

För att uppfylla HFAB:s studiekrav gäller följande:

  • Du har ett aktuellt antagningsbesked eller är aktivt studerande på Högskolan i Halmstad på minst halvfart (15 hp/termin)
  • Minst 50 procent godkända studier krävs om du studerar helfart

Vi kan komma att inhämta studieresultat från Högskolan i Halmstad. Distanskurser godkänns inte.

Du laddar själv upp ditt antagningsbesked/ansökan till Högskolan i Halmstad under Mina sidor för att kunna tacka ja om du får ett erbjudande om studentlägenhet.

Kan jag söka en studentlägenhet innan jag fått mitt antagningsbesked?

Studentlägenheter med inflyttning 1 juni, 1 juli eller 1 augusti kan tilldelas även om du enbart har intyg på att du har sökt till Högskolan i Halmstad, men bara om du bor utanför Halmstad kommun. Antagningsbesked ska uppvisas sedan vid terminsstart. När du slutar studera har du inte rätt att bo kvar i din studentlägenhet och lägenheten ska sägas upp. Regelbundna kontroller görs.

Hur går jag tillväga om jag tecknat ett hyresavtal och sedan får reda på att jag inte är antagen till Högskolan i Halmstad eller ångrar mig?

Skulle du som tackat ja ångra dig och du inte har undertecknat hyresavtal så annulleras det. Du får då tillbaka dina köpoäng och ditt svar klassas som ett nej-svar. Tänk på att om hyresavtal redan är tecknat så gäller ordinarie uppsägningsregler.

Customer service