På din balkong

Uteplats och balkong är trivsamt för många och ofta förknippat med njutning och återhämtning. Ett smultronställe att vårda.

Ditt engagemang i din uteplats förgyller upplevelsen av hela gårdsmiljön och tillsammans kan vi skapa en utemiljö att trivas i. Utifrån dessa tips och riktlinjer vill vi att det ska vara lätt att göra rätt, så att alla trivs där vi tillsammans skapar hem.

Hittar du inte svar på din fråga nedan är du alltid välkommen att kontakta oss.

Grönska
Odla gärna! Tänk på att klängväxter som har vidhäftande förmåga, till exempel murgröna, inte ska plantera eftersom de kan skada fastigheten.

Blomlådor hängs på insidan av balkongräcket, med omsorg för dina grannar eller andra som vistas nedanför.

Inglasning av balkong
Vi erbjuder inte möjlighet att kunna glasa in balkong eller uteplats. Inglasning kräver att vi söker och tilldelas bygglov.

Vi kan inte ta emot enskilda intresseanmälningar från dig som har önskemål om inglasning, men om det blir aktuellt i din fastighet går vi ut med en förfrågan om hur många som är intresserade av att få inglasad balkong som tillval.

Insynsskydd/nät
Konstruktionen ska inte sticka ut eller medföra risk för skada, det är också viktigt att det byts ut om det blir trasigt eller smutsigt. Skyddet får inte fästas i fasaden, som då skadas. Tänk på att välja neutrala färger på ditt insynsskydd som går i ton med fastighetens fasad.

Anlägga balkonggolv
Avstånd mellan golv och överkant på balkongräcket måste vara minst 110 centimeter. På grund av myndighetskrav, som ska säkerställa att ingen riskerar att falla från balkongen, är det inte tillåtet att lägga ett balkonggolv som inte uppfyller avståndet upp till balkongräcket.

Tänk på!

Att umgås med vänner är trevligt! Ta alltid hänsyn till din omgivning och dina grannar, så att ni inte stör.

Grillning
Du som har balkong kan grilla med elgrill, med anledning av brandrisk ska inte kol- eller gasolgrill användas på balkong.

Det är ok att grilla på gården. Tänk på att inte störa grannar. Kom ihåg att placera grillen på säkert avstånd från närmaste fasad. Tänk alltid på säkerheten, grillen får aldrig lämnas utan uppsikt och ska släckas ordentligt när du är klar.

Elsäkerhet
Om du vill ha ytterligare vägguttag på din balkong kan du göra det via hyreshöjande val. Det är inte tillåtet att själv utföra elinstallationsarbete i eller i anslutning till bostaden.

Förvaring
Balkongen ska inte användas till att förvara vitvaror, möbler, bildäck eller annat som inte hör hemma där. Det utgör både brandfara och sänker trivseln!

Om du vill göra platsbyggd inredning
Det är inte tillåtet att uppföra bygglovspliktiga åtgärder på din uteplats eftersom det krävs ett godkännande från byggnadsnämnden. Det är bara HFAB som fastighetsägare som kan ansöka om bygglov. Om du vill veta mer eller ställa frågor om vad som kräver bygglov så kan du vända dig till Halmstad Direkt. Eventuella byggnationer som inte kräver en bygglovsansökan får inte vara iögonfallande eller förankras/fästas i fasad.

När du flyttar

En avflyttningsbesiktning görs av oss när du flyttar från din lägenhet. Vid detta tillfälle kommer vi överens om eventuella insatser du har gjort är fackmannamässiga och i bra skick, då kan det vara kvar. Är det däremot i sämre skick eller finns det avvikelser från anvisningar om skötsel och underhåll balkongen är det du som är återställningsskyldig. Hyresgäst som inte genomför de återställande åtgärderna, får bekosta de insatser som vi behöver göra. Parabol/satellitantenn ska tas bort vid flytt.

Detta är inte tillåtet

Inga byggnationer, eller annat (till exempel parabol) får förankras i fastigheten. Det får inte heller göras ingrepp på fastighetens fasad, tak eller golv.

Parabol
För att montera parabol gäller följande:

  • Du får har en parabol/satellitantenn fristående innanför räcket på balkongen.
  • Den får inte monteras på allmänna utrymmen, till exempel tak eller fasad eller placeras så att den stör granne.
  • Inga kablar/kabelrännor får hänga eller ledas utanför uteplatsen.
  • Den får inte medföra driftstörningar för tekniska installationer inom fastigheten, eller vara ett hinder vid underhållsarbeten eller liknande.
Customer service