Störningar i kabeltv-sändningen

Under onsdagen den 7 juni har flera av våra hyresgäster haft störningar i kabeltv-sändningen. Vi har kontaktat Tele2 för felsökning och nu ska sändningen fungera igen. Har du fortfarande problem med din tv-sändning? Då kontaktar du Tele2 direkt för att göra en felanmälan.

Tack för ditt tålamod!

Allmännyttans Klimatinitiativ

5 februari 2019 undertecknade HFAB Klimatinitiativets avsiktsförklaring.  

Två övergipande mål
Företagen som går med åtar sig att arbeta för Klimatinitiativets två övergripande mål:
•En fossilfri allmännytta senast år 2030
•30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007)

Företaget har också möjlighet att i stället anta egna mål (till exempel om det finns andra mål i ägardirektivet, om företaget vill ha ett skarpare mål eller inte har förutsättningar att nå just dessa mål).

2008 drog SABO igång energiutmaningen Skåneinitiativet. På tio år bantade 105 företag bort sammanlagt 4,7 terrawattimmar energi – som årsproduktionen från en mindre kärnkraftsreaktor. Initiativet blev uppmärksammat både inom och utanför bostadsbranschen.

Nu är det dags för det nya initiativet, men den här gången med ett bredare anslag: klimatpåverkan från alla delar av verksamheten. Läs mer på Sabo.se

Customer service