Störningar i kabeltv-sändningen

Under onsdagen den 7 juni har flera av våra hyresgäster haft störningar i kabeltv-sändningen. Vi har kontaktat Tele2 för felsökning och nu ska sändningen fungera igen. Har du fortfarande problem med din tv-sändning? Då kontaktar du Tele2 direkt för att göra en felanmälan.

Tack för ditt tålamod!

Krav för att få hyra lägenhet

För att ha möjlighet att hyra en lägenhet hos HFAB måste du uppfylla våra grundkrav.

Fyllt 18 år

Fyllt 18 år

Du måste vara myndig för att få hyra en lägenhet av oss.

Inga anmärkningar

Inga anmärkningar

Du har inga betalningsanmärkningar från de senaste 12 månaderna.

Inga skulder

Inga skulder

Du har inga skulder till HFAB.

 Dessutom gäller följande grundkrav:

 • Din månadsinkomst efter skatt överstiger månadshyran.
 • Du har inte misskött din relation med HFAB under de senaste två åren. 
 • Du kan bara ha ett lägenhetsavtal hos HFAB.

När du hyr en lägenhet hos HFAB ska denna vara din huvudsakliga bostad.
- Komplementsbostad förutsätter ej pendlingsbart avstånd (restid cirka tre timmar/dag eller cirka 20 mil/dag) eller andra omständigheter som motiverar behov av bostaden.

För ungdomslägenheter gäller också:

 • att du är under 25 år när lägenheten söks. Samma regler gäller för en andrahandshyresgäst eller vid direktbyte, under 25 år.

För seniorlägenheter 60+ gäller också:

 • att du som söker måste vara minst 60 år. Samma regler gäller för en andrahandshyresgäst eller vid direktbyte, minst 60 år.

För seniorlägenheter 65++ gäller också:

 • att du som söker måste vara minst 65 år. Samma regler gäller för en andrahandshyresgäst eller vid direktbyte, minst 65 år.

Om du inte uppfyller HFAB:s grundkrav kan du inte få ett hyresavtal med HFAB.

Vad innebär misskött relation?
Om du som sökande har misskött din relation med HFAB under de två senaste åren får du inget hyresavtal. Med misskött relation räknas:

 • olovlig andrahandsuthyrning
 • vanvård av lägenhet
 • allvarliga störningar mot andra hyresgäster
 • hot eller våld mot personal
 • verkställd avhysning
 • återtagen lägenhet

Vid misskött relation spärras du från att göra intresseanmälningar till våra lägenheter under två år. Du fortsätter att samla köpoäng även under spärrtiden.

Innan hyresavtal kan skrivas gör vi alltid en inkomstprövning på dig som sökande. Det är ditt ansvar att senast vid avtalsskrivning visa arbetsgivarintyg, lönespecifikation eller andra relevanta intyg för att styrka din nuvarande inkomst. Kan du inte styrka din inkomst kommer lägenheten att erbjudas nästa person i turordningen.

För att uppfylla HFAB:s inkomstkrav gäller följande:

 • Din aktuella månadsinkomst efter skatt ska överstiga månadshyran.
 • Om du har ett skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten krävs att din månadsinkomst efter skatt är dubbelt så hög som månadshyran. Detta gäller dock inte för dig som genomgår skuldsanering, då krävs att din inkomst efter skatt överstiger hyresnivån. 

Som inkomst klassas följande:

 • Lön från arbete/anställning/egen näringsverksamhet.
  A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning.
  Studiemedel.
 • Pension.
 • Kapitalinkomst. Ränta på kapital räknas som inkomst, inte likvida medel på bankkonto.
 • Försörjningsstöd styrkt av Halmstads kommun.
 • Skattepliktig och icke skattepliktig ersättning från Försäkringskassan, såsom:
 • föräldrapenning, graviditetspenning, sjukpenning, sjukersättning, etcetera (skattepliktig),
 • barnbidrag, bostadsbidrag, flerbarnstillägg, handikappersättning, underhållstöd, etableringsersättning, etcetera (ej skattepliktiga).

Vid försörjningsstöd och etableringsersättning följer vi försörjningsstödets riktlinjer för högsta godtagbara boendekostnad.

Se Försäkringskassan för gällande giltiga ersättningar.

Du som har skulder hos Kronofogdemyndigheten kan ändå hyra lägenhet, men vi ställer högreinkomstkrav på dig.

För att du ska uppfylla kraven för skulder och betalningsanmärkningar krävs att kreditupplysningen styrker följande för samtliga som ska stå på hyresavtalet:

 • Du får inte ha någon betalningsanmärkning de senaste 12 månaderna.

Vid betalningsanmärkning spärras du från att söka lägenhet tills den senaste betalningsanmärkningen är äldre än 12 månader. Efter denna period hävs spärren per automatik och du kan återigen söka lägenheter förutsatt att ingen ny betalningsanmärkning har tillkommit. Borgensman eller deposition av hyra godkänns inte.

Du får inte heller ha några skulder till HFAB, vilket alltid kontrolleras innan avtalsskrivning. Du är spärrad från att söka lägenhet tills dess att denna skuld är reglerad.

Customer service