Vid brand - ring 112

OBS! Använd aldrig hissen vid en eventuell utrymning. 

Utrymningsvägar
Trapphus, loftgångar, entréer samt gångar och trappor i vindar och källare är utrymningsvägar och får därför inte användas för uppställning av föremål. Utrymningsvägar måste alltid hållas fria så att räddningspersonal kan komma fram.

Brandvarnare
En brandvarnare kan rädda ditt och andras liv om det börjar brinna. HFAB ska se till att det finns en brandvarnare i din lägenhet men du måste själv testa att den fungerar. Testa regelbundet genom att trycka på testknappen. Det är särkskilt viktigt om du har varit bortrest eftersom batteriet kan ha tagit slut. Hör av dig till HFAB om brandvarnaren inte fungerar.

Customer service