Förfrågningar

Dags att göra om?

Vill du boka en tid för prata om förfrågningar som gäller underhållsfonden eller hyreshöjande val lägger du ett ärende på Mina sidor. Överst på sidan hittar du en knapp som leder dig dit. Vill du kontakta oss på annat sätt hittar du våra öppettider och kontaktvägar här. 

På dina betalda hyresavier kan du se lägenhetens fondsaldo.

Matplats

Från den dag du tecknar lägenhetsavtal och under hela din boendetid (tills dagen du säger upp ditt lägenhetsavtal) kan du göra förfrågningar om att använda underhållsfonden eller göra hyreshöjande val. Det innebär att du redan samma dag som du tecknar lägenhetsavtal kan göra en förfrågan till din kommande bostad med undantag av vissa hyreshöjande val då vi måste skicka ut någon att kontrollera förutsättningarna först. I dessa fall får man vänta tills man bor i lägenheten enligt avtalet. Inget underhåll eller hyreshöjande val kan påbörjas innan det datum som du enligt avtalet står på lägenheten. 

Du väljer materialval från HFAB:s sortiment som uppdateras löpande. Underhållsfondens saldo debiteras direkt vid beställningstillfället. Om du gör hyreshöjande val sker hyreshöjning då produkten är installerad i din lägenhet. När underhållsarbete är utfört av våra hantverkare är det viktigt att du kontrollerar resultatet. Om du inte är nöjd med utfört arbete ber vi dig att kontakta oss omgående.

Tillfällen då förfrågan inte kan göras

Din möjlighet att använda underhållsfonden eller hyreshöjande val upphör när du säger upp din lägenhet, eventuella arbetsprojekt som inte har påbörjats makuleras alltid. Du kan inte göra en förfrågan om att använda underhållsfonden eller göra hyreshöjande val om du har en skuld till HFAB som överstiger 200 kronor. Så fort skulden är betald kan du göra förfrågningar igen. Hyresgäster som har misskött sin relation med HFAB och därmed blivit spärrade i systemet har ingen möjlighet att nyttja fonden eller göra hyreshöjande val under spärrtiden.

Tillfällen då beställningen kan nekas

HFAB nekar i regel inte förfrågningar från underhållsfonden eller hyreshöjande val, men det finns tillfällen när detta kan behövas på grund av att tekniska förutsättningar inte är rätt eller för att beställningen bedöms som onödigt användande av resurser.

Varje fastighet är unik vilket innebär att det kan skilja sig åt vilket underhåll som är möjligt. Till och med inom en enskild fastighet kan det finnas stora skillnader i förutsättningarna mellan olika lägenheter. Oavsett om du vill använda underhållsfonden eller göra en förfrågan om hyreshöjande val är det HFAB:s ansvar att säkerställa att det du vill göra är genomförbart i just din lägenhet, bedömning görs alltid av HFAB.

Ur ett hållbarhetsperspektiv kan förfrågningar stoppas av HFAB om det finns risk för onödigt användande av resurser. Förfrågningar nekas om det finns större planerade renoveringar för det rum som du avser göra en förfrågan om.

Dessa tidsfrister gäller för underhåll via underhållsfonden:

 • Golv: 13–17/22 år
 • Slipning av parkett: 15 år
 • Målning: 5–13 år
 • Tapetsering: 5–13 år

 

Det är alltså funktion och hållbarhet som styr vad underhållsfonden används till. Som ett exempel ska golv och tapeter som är i bra och fint skick inte bytas ut i onödan. HFAB:s mål är att både du och framtida hyresgäster ska ha ett boende med jämn kvalitet och underhåll. Det handlar om bättre boendekvalitet över tid, helt enkelt.

Om du inte är nöjd med HFAB:s beslut som rör förfrågan om att använda underhållsfonden kan du överklaga det. Överklagan ska lämnas skriftligt till HFAB inom tre veckor från att du har fått beslutet. Tänk på att skriva varför du vill överklaga beslutet och motivera varför det bör ändras.

Beslut som gäller hyreshöjande val kan inte överklagas.

Sortiment och prislista

På din lägenhetsritning, som du hittar under Mina sidor, kan du se vilka rumsstorlekar din lägenhet har genom att bokstavsbeteckningar är angivna för respektive rum. Priset som debiteras lägenhetens underhållsfond avgörs av storleken på det rum som du vill göra underhåll i:

 • Kokvrå (A)
 • Litet kök (B)
 • Stort kök (C, D)
 • Litet rum (E, F)
 • Mellanstort rum (G, H, I)
 • Stort rum (J, K)
 • Liten hall (E1-E)
 • Stor hall (F-G)
 • Klädkammare

Se underhållsfondens priser

Customer service