Störningar i kabeltv-sändningen

Under onsdagen den 7 juni har flera av våra hyresgäster haft störningar i kabeltv-sändningen. Vi har kontaktat Tele2 för felsökning och nu ska sändningen fungera igen. Har du fortfarande problem med din tv-sändning? Då kontaktar du Tele2 direkt för att göra en felanmälan.

Tack för ditt tålamod!

Starta din karriär på HFAB!

Vi utvecklas tillsammans och varje person är viktig. Vi vill se till att du som medarbetare mår bra och är bekväm i din arbetsroll så att du och HFAB ska kunna växa tillsammans. 

Detta innebär att vi som arbetsgivare vill ge alla möjlighet till kompetensutveckling och goda relationer med sina medarbetare, chefer och arbetstagarorganisationer.

Inom alla befattningar på HFAB arbetar vi tillsammans med andra parter, allt från hyresgäster till entreprenörer och partnerbolag. Därför värderar vi också ett socialt och affärsmässigt förhållningssätt gentemot alla vi möter. Vi tror på rakt på sak och högt i tak. Saker och ting är till för att diskuteras för att synliggöra utvecklingsmöjligheter. I detta gäller det också att upprätthålla ett etiskt förhållningssätt, ett respektfullt bemötande och att sträva mot jämlikhet och mångfald. För oss är alla lika värda.

HFAB:s karriärvägar är lika unika som du!

Hos oss har du möjlighet att forma din karriär och utvecklas i den riktning du vill och känner dig bekväm med. Vi erbjuder kompetensutveckling för alla, såväl medarbetare som chefer. Vi förespråkar öppna vägar för erfarenhetsutbyte och variation i ditt arbete. Detta medför inte minst kompetensutveckling för dig som medarbetare utan också chansen att lära andra och möjligheter till att utveckla organisationen till det bättre.

Ta chansen att bygga staden med goda värdegrunder!

Vi vill erbjuda dig möjligheten att bygga och utveckla Halmstad under rimliga men höga ambitioner. På HFAB utvecklas vi tillsammans – när vi arbetar tillsammans växer jag och företaget. Vi strävar alltid efter att söka nya och hållbara sätt att utvecklas på.

Vad kan du arbeta med på HFAB?

HFAB erbjuder många arbetsområden och intressanta tjänster. Organisationen består av fem divisioner – Ekonomi, Förvaltning och Fastighetsutveckling, Verksamhetsutveckling, Affärsutveckling och Kommunikation. Divisionen Ekonomi har fokus på att utveckla HFAB:s verksamhet genom att säkerställa bolagets finansiella status på både kort och lång sikt och arbetar inom ekonomistyrning, redovisning, upphandling och hyresadministration. Divisionen Förvaltning och Fastighetsutveckling har fokus på att utveckla HFAB och bolagets fastigheter, såväl när det gäller fastighetsförvaltning, teknisk förvaltning, förnyelse/underhållsprojekt av fastigheter samt nyproduktion. Divisionen Verksamhetsutveckling arbetar för att utveckla och skapa förutsättningar, processer och struktur för HFAB och bolagets medarbetare, såväl när det gäller digitalisering, kvalitet, hållbarhet, diarium, HR och IT. Divisionen Affärsutveckling arbetar med att utveckla bolagets kundfokus, uthyrning, kommersiella lokaler, samhällsansvar och varumärke i syfte att positionera och utveckla HFAB och dess affär, koncept, affärsmodell och intäkter. Divisionen Kommunikation arbetar för att utveckla HFAB när det gäller kommunikation (intern, extern) och bildsättning av bolaget.

Customer service