Starta din karriär på HFAB!

Vi utvecklas tillsammans och varje person är viktig. Vi vill se till att du som medarbetare mår bra och är bekväm i din arbetsroll så att du och HFAB ska kunna växa tillsammans. 

Detta innebär att vi som arbetsgivare vill ge alla möjlighet till kompetensutveckling och goda relationer med sina medarbetare, chefer och arbetstagarorganisationer.

Inom alla befattningar på HFAB arbetar vi tillsammans med andra parter, allt från hyresgäster till entreprenörer och partnerbolag. Därför värderar vi också ett socialt och affärsmässigt förhållningssätt gentemot alla vi möter. Vi tror på rakt på sak och högt i tak. Saker och ting är till för att diskuteras för att synliggöra utvecklingsmöjligheter. I detta gäller det också att upprätthålla ett etiskt förhållningssätt, ett respektfullt bemötande och att sträva mot jämlikhet och mångfald. För oss är alla lika värda.

Ta chansen att utveckla Halmstad med oss

Vi vill erbjuda dig möjligheten att bygga och utveckla Halmstad under rimliga men höga ambitioner. På HFAB utvecklas vi tillsammans – när vi arbetar tillsammans växer jag och företaget. Vi strävar alltid efter att söka nya och hållbara sätt att utvecklas på.

Vad kan du arbeta med på HFAB?

På HFAB finns många intressanta arbetsområden och tjänster. Som kommunalt bostadsbolag utgår vår verksamhet från kärnverksamheten fastighet.

Fastighetsförvaltningen består av tre affärsområden som är geografiskt indelade med varsin utförandeorganisation, enheten egen regi samt en fastighetsstab.

Våra medarbetare i varje geografiskt område möter hyresgäster, kunder och entreprenörer i befattningarna områdesvärd, kundvärd samt fastighetsförvaltare. Verksamheten leds av affärsområdeschefen.

Inom egen regi arbetar en grupp servicetekniker, övergripande samt inom specialområden som till exempel vitvaror.

I fastighetsstaben finns funktioner som stödjer förvaltningen. Några av befattningarna är teknisk förvaltare, energicontroller och verksamhetsstöd.

HFAB har sex stödjande avdelningar: affärsstöd, bostadssociala, fastighetsutveckling, HR, kommunikation och marknad.

Avdelningen affärsstöd består av enheterna ekonomi, upphandling, finans, kvalitet och IT. Affärsstöd arbetar med att utveckla och skapa förutsättningar, processer och struktur för HFAB och bolagets medarbetare. Här finns befattningar såsom registrator, processledare, verksamhetsutvecklare, ekonom, controller, upphandlare, supporttekniker och lösningsarkitekt.

Bostadssociala avdelningen arbetar med trygghetsfrågor och sociala utmaningar. I projektet Framtidsakademin arbetar de med skola och arbetsmarknad där vi främjar integration och utveckling. På bostadssociala avdelningen finns befattningar som bostadssocial koordinator, urban utvecklare, projektledare samt bostadssocial förvaltare.

Avdelningen fastighetsutveckling ansvarar för nyproduktion, underhålls- och förnyelseprojekt, hållbarhet och energifrågor. Här finns tjänster som byggprojektledare, projektutvecklare, driftingenjör, energisamordnare och hållbarhetsutvecklare.

HR-avdelningen jobbar för chefers och medarbetares utveckling och förutsättningar.

Kommunikationsavdelningen arbetar med att stärka varumärket och utveckla den interna och externa kommunikationen. På kommunikationsavdelningen arbetar kommunikationschef, kommunikatörer, webb- och formansvarig samt ledningskoordinator.

Marknadsavdelningen består av enheterna produkt och kundcenter. Avdelningen arbetar med koncept, affärsmodell och kundbemötande. Kundcenter tar emot felanmälningar, bostadssökande och kunder/hyresgäster. Inom avdelningen arbetar kundkoordinatorer, fastighetsstrateg, jurist och stadsdelsutvecklare.

Här hittar du HFAB:s organisationsschema.

Customer service