Karriär

Du har chansen att vara med och göra HFAB till en samhällsutvecklare i framkant, en föregångare inom nyproduktion, en plantskola för den svenska fastighetsbranschen och en symbol för ett smart boende i hela landet!

Starta din karriär på HFAB!

Vi utvecklas tillsammans och varje person är viktig! Vi vill se till att du som medarbetare mår bra och är bekväm i din arbetsroll så att HFAB ska kunna växa tillsammans. 

Detta innebär att vi som arbetsgivare vill att alla har möjlighet till kompetensutveckling och har rätt till goda relationer med sina medarbetare, chefer och arbetstagarorganisationen.
     Inom alla befattningar på HFAB jobbar vi  tillsammans med andra parter, allt från hyresgäster till entreprenörer och partnerbolag. Därför värderar vi också ett socialt och affärsmässigt förhållningssätt gentemot alla vi möter. Vi tror på rakt på sak och högt i tak. Saker och ting är till för att diskuteras för att synliggöra utvecklingsmöjligheter. I detta gäller det också att upprätthålla ett etiskt förhållningssätt, ett respektfullt bemötande och att sträva mot jämlikhet och mångfald. För oss är alla är lika värda inför alla.

HFAB:s karriärvägar är lika unika som du!
Hos oss har du möjlighet att forma din karriär och utvecklas i den riktning du vill och känner dig bekväm med. Vi erbjuder kompetensutveckling för alla, såväl medarbetare som chefer. Vi förespråkar öppna vägar för erfarenhetsutbyte och variation i ditt arbete. Detta medför inte minst kompetensutveckling för dig som medarbetare utan också chansen att lära andra och möjligheter till att utveckla organisationen till det bättre.

Ta chansen att bygga staden med goda värdegrunder!
Vi vill erbjuda dig möjligheten att bygga och utveckla Halmstad under rimliga men höga ambitioner. Detta når vi på ansvarsfull, engagerad, respektfull och affärsmässig väg - för dig, för oss som arbetsgivare, för våra hyresgäster och alla andra vi kommer i kontakt med. Om du delar vår övertygelse så lovar vi dig drömjobbet med de "goaste" kollegorna!

Vad kan du arbeta med på HFAB?
HFAB erbjuder många arbetsområden och intressanta tjänster. Organisationen består av de "stöttande avdelningarna" HR, kansli, affärsutveckling, fastighetsutveckling och ekonomi.
     Du kan också söka jobb inom våra två affärsområden, AO lokaler och AO bostäder där boinflytande, kundcenter och vår "frontlinje" av förvaltare, husvärdar, kundvärdar och miljövärdar ingår.