Driftstörning vid bokning av tvättstuga via Mina Sidor

Just nu kan du inte boka tvättstugetid på Mina Sidor. Vi arbetar för att lösa detta så fort som möjligt.

Du kan fortfarande boka tvättid via bokningstavlan som tillhör din tvättstuga.

Tack för din förståelse! 

 

Frågor och svar om laddplats för elbil

Alla elbilar kan laddas med våra laddboxar eller laddstolpar. Laddboxen eller laddstolpen har ett typ-2 uttag (standard inom EU). Hur lång tid det tar att ladda din bil beror på vilken bilmodell du har. Du ordnar själv med lämplig kabel mellan bilen och laddaren.

Kostnaden för laddmöjligheten, det vill säga själva laddstolpen, är för närvarande 317 kronor i månaden utöver kostnaden för själva parkeringsplatsen. Därefter tillkommer kostnaden för elen som du laddar din bil med. Priset för elen är rörligt och debiteras på din hyresavi med två månaders förskjutning.

Elbilsladdningen på Lundgrens Trädgårdar är ett samarbete mellan HEM. Inom området finns 16 elbilsplatser där du kan ladda bilen ett dygn åt gången. Du behöver parkeringstillstånd, laddkort och ladd-sladd typ 2. Laddkortet används för att öppna laddstolparna. Förbrukningen debiteras månadsvis. Här läser du mer om hur du söker parkeringstillstånd och laddplats för elbil på Lundgrens trädgårdar.

Ja, vi planerar att installera laddmöjlighet på fler parkeringsplatser. Lämna gärna din intresseanmälan här. Vi installerar laddare på Klackerup och i samband med våra nyproduktioner på Fyllinge och Ranagård. 

I takt med att vi ser att det finns ett större intresse i ett visst område, ser vi över möjligheterna att bygga laddare.

Var vi kan bygga beror på:

  • hur stort intresset är
  • förutsättningarna i området
  • förutsättningarna i elnätet

Observera att en intresseanmälan inte innebär att vi bygger om din befintliga parkeringsplats till en laddplats. En intresseanmälan ger oss underlag att skapa fler laddare i områden där vi ser att intresse finns. För att kunna erbjuda så många som möjligt en laddmöjlighet kan vi komma att erbjuda olika typer av laddlösningar, från en laddare som tillhör en hyrd parkeringsplats till öppna laddare för boende och besökare.

Vi försöker återkoppla till dig så snart vi kan.

Uppsägningstiden för en laddplats för elbil hos HFAB är samma som för en lägenhet, det vill säga tre månader. Läs mer om uppsägning här.

Ja. Beroende på vilken laddlösning du har så debiteras du på olika vis. För våra befintliga laddplatser är det vanligast att du debiteras för laddad el på din hyresavi.

Hur lång tid det tar att ladda ett batteri beror helt på med vilken effekt man laddar det, hur urladdat batteriet är samt hur stort det är. Effekten beror i sin tur på spänningen och strömmen från laddstationen. Laddningen kan ske med både enfas och trefas. När man pratar om laddtider för snabbladdning av elfordon syftar man på laddtiden det tar för batteriet att fyllas från helt tomt till 80 procent av fullt batteri. Källa: Kunskapsportalen emobility.se, delfinansierat av Energimyndigheten

Nej, lämplig sladd mellan bil och laddare står du för själv.

Nej, du får inte ladda elbilen i motorvärmaruttaget. De klarar inte av den typen av laddning och medför därför en ökad risk för brand. 

Vi byter inte ut en motorvärmare mot en elbilsladdare. Anledningen är att befintligt elnät och kablar till motorvärmare inte är anpassade för att klara av den ökade belastningen som elbilsladdarna medför.

Customer service