Lev livet i Halmstad – välkommen till HFAB

HFAB är ett modernt bostadsföretag med stolta anor och stor framtidstro. Vårt bolag har verkat i 75 år, sedan 1942, och är ett av Halmstads kommun helägda aktiebolag. Med 10 000 hyresrätter, 300 lokaler och en mängd garage- och fordonsplatser, är vi den största och marknadsledande aktören på Halmstads fastighetsmarknad. Därigenom är vi också en drivande part i många utvecklingsfrågor – till gagn för såväl kommunen som människorna som bor och verkar inom dess gränser.

Oavsett var du vill bo inom Halmstads kommun, så är chansen stor att du kan bo i en av HFAB:s hyresrätter. Vi erbjuder ett varierat utbud av bostäder i ett 30-tal områden där en sund boendemiljö och ett aktivt miljöansvar är självklarheter. Att erbjuda en bra service till våra hyresgäster är också viktigt, därför har vi skapat en organisation för att snabbt kunna hantera eventuella fel som kan uppstå i lägenheterna.

Fastighetsunderhållet är ett annat prioriterat område. Våra fastigheter ska hålla en bra standard och vara tillgängliga för alla – och när så inte är fallet genomför vi omfattande renoveringar. När det gäller lägenheternas golv, väggar och skåpluckor är det hyresgästerna själva som bestämmer om och när det är dags att renovera. Detta sker genom Underhållsfonden och Hyreshöjande val, som ger varje hyresgäst stor frihet att påverka standarden på sitt hem.

För att kvalitetssäkra vår verksamhet genomför vi årligen en enkätundersökning bland hyresgästerna. Här bedöms och betygssätts både vårt eget och inhyrda entreprenörers arbete och agerande – vilket ger oss en god uppfattning om hur och var vi kan bli bättre.

HFAB på LinkedIn

HFAB på LinkedIn

Knyt kontakt med HFAB på LinkedIn och håll koll på kommande lediga tjänster och hur du skulle kunna göra en karriär inom ett av Sveriges kanske mest nytänkande bolag inom allmännyttan.

HFAB på Youtube

HFAB på Youtube

HFAB finns på Youtube! Där kan du se filmer där medarbetare hos oss berättar om sitt arbete och få en inblick i processen bakom några av våra konstverk som är placerade ute i våra områden.