Så jobbar HFAB för att minska smittspridningen av covid-19

Vi har infört tillfälliga öppettider för besök på Kundcenter och stängt våra husvärdskontor tillfälligt. Vi tar emot alla felanmälningar som vanligt, med skillnaden att vi numera har 30 dagar i stället för fem på oss att åtgärda dem. Mer information om vårt arbete med att minska smittspridningen. Ta hand om dig!

 

Individuell mätning för vatten och el saknas på vissa hyresfakturor

Vi har för tillfället störningar i vårt fastighetssystem, vilket har orsakat problem med att få med den så kallade IMD-avläsningen (individuell mätdata och debitering för vatten och/eller el) på februari månads hyresavisering. Mer information. 

Att hyra studentlägenhet i andra hand

Du som planerar att hyra en av HFAB:s studentlägenheter i andra hand ska alltid försäkra dig om att andrahandsuthyrningen är godkänd av oss. Det vet du när en kopia av den ansökningsblankett som förstahandshyresgästen lämnat in till oss skickas hem till dig. Vi ger dig besked både om du har rätt att hyra i andra hand, eller inte.

Obs! Avtalsrelationen är alltid med den hyresgäst som hyr i första hand. Du som andrahandshyresgäst blir alltså med ansökningsblanketten enbart informerad om uthyrningen är godkänd eller ej – den räknas inte som ett avtal varken mellan dig och HFAB eller dig och förstahandshyresgästen.

Att tänka på för dig som vill hyra i andra hand:

  • Du som vill bli andrahandshyresgäst i en av våra studentlägenheter måste vara student på Högskolan i Halmstad
  • Du får inte ha några hyresskulder eller misskött relation till HFAB
  • Du som hyr i andrahand kan aldrig överta hyreskontraktet
  • Ha alltid en gällande hemförsäkring
  • Hyr aldrig en lägenhet i andrahand utan att skriva ett avtal mellan dig och förstahandshyresgästen. Exempel på avtal finns hos Hyresgästföreningen eller så kan du söka på nätet.
  • Om det framkommer att du hyr ut din lägenhet utan HFAB:s tillstånd, förlorar du hyresavtalet med omedelbar verkan och du får en spärr för misskött relation hos HFAB under två års tid.
  • En upplåtelse av en del av lägenheten anses vara för självständigt brukande om förstahandshyresgästen inte använder lägenheten som sin huvudsakliga bostad. Då är uthyrningen att anse som andrahandsuthyrning, inte som inneboende.

  • Hyresavtalet kan även sägas upp med omedelbar verkan om förstahandshyresgästen tar ut en högre hyra än dem själva betalar. Undantag är om man hur ut den möblerad, då kan man hyra ut med eventuellt tillägg på max 15% enligt hyreslagen.


För dig som önskar hyra en studentlägenhet i andra hand under sommaren beviljas detta för minst två månader och följande gäller:

  • Den som vill hyra ut ska praktisera, studera eller arbeta på annan ort.
  • Du som hyr ska praktisera, studera eller fått tillfälligt arbete (t ex sommarvikariat) i Halmstad.

Ej godkänd andrahandshyresgäst i studentlägenhet är turist eller person som fått tillsvidareanställning.

Vi ser allvarligt på olovlig andrahandsuthyrning och kan spärra en förstahandshyresgäst i två år om denne hyr ut utan tillstånd.

Customer service