Företagsledning

Vill du skicka e-post till någon i bolaget når du oss på fornamn.efternamn@hfab.se. HFAB:s pressnummer är 035-140233.

Christian Kylin

VD

Telefon
035-13 84 40

E-post
christian.kylin@hfab.se

Ulrika Hjorth

Chef Affärsstöd

Telefon
035-13 83 54

E-post
ulrika.hjorth@hfab.se

Malin Hansén

Chef Marknad

Telefon
035-13 83 75

E-post
malin.hansen@hfab.se

Sandra Troedson

Chef Kommunikation

Telefon
035-13 83 53

E-post
sandra.troedson@hfab.se

Bojan Kokot

Chef Fastighet

Telefon
035-13 83 17

E-post
bojan.kokot@hfab.se

Veronica Junblad

Chef Fastighetsutveckling

Telefon
035-138348

E-post
veronica.junblad@hfab.se

Niklas Ståhl

Chef Bostadssociala

Telefon
035-138377

E-post
niklas.stahl@hfab.se

Johan Hedlund

Chef HR

Telefon
035-138423

E-post
johan.hedlund@hfab.se

Customer service