Företagsledning

Vill du skicka e-post till någon i bolaget når du oss på fornamn.efternamn@hfab.se. HFAB:s pressnummer är 035-140233.

Christian Kylin

VD

Telefon
035-13 84 40

E-post
christian.kylin@hfab.se

Ulrika Hjorth

Chef Ekonomi & Affärsstöd

Telefon
035-13 83 54

E-post
ulrika.hjorth@hfab.se

Carin Ottosson

Chef Affärsområde Hem & Lokaler

Telefon
035-13 83 65

E-post
carin.ottosson@hfab.se

Sandra Troedson

Chef Marknad & Kommunikation

Telefon
035-13 83 53

E-post
sandra.troedson@hfab.se

Per Lidetun

Chef Affärsområde Hem & Student

Telefon
035-13 84 20

E-post
per.lidetun@hfab.se

Veronica Junblad

Chef Underhåll & Nyproduktion

Telefon
035-138348

E-post
veronica.junblad@hfab.se

Niklas Ståhl

Chef Bostadssociala

Telefon
035-138377

E-post
niklas.stahl@hfab.se

Johan Hedlund

Chef HR

Telefon
035-138423

E-post
johan.hedlund@hfab.se

Customer service