Så jobbar HFAB för att minska smittspridningen av covid-19

Vi har infört tillfälliga öppettider för besök på Kundcenter och stängt våra husvärdskontor tillfälligt. Vi tar emot alla felanmälningar som vanligt, med skillnaden att vi numera har 30 dagar i stället för fem på oss att åtgärda dem. Mer information om vårt arbete med att minska smittspridningen. Ta hand om dig!

 

Individuell mätning för vatten och el saknas på vissa hyresfakturor

Vi har för tillfället störningar i vårt fastighetssystem, vilket har orsakat problem med att få med den så kallade IMD-avläsningen (individuell mätdata och debitering för vatten och/eller el) på februari månads hyresavisering. Mer information. 

Klimatbokslut

HFAB gör årligen ett klimatbokslut över våra klimatpåverkande utsläpp. Detta är en uppföljning under utveckling, vi försöker successivt hitta sätt att beräkna vår klimatpåverkan längs hela vår värdekedja: från produktion och transport av byggmaterial till förvaltning av fastigheter och våra boendes klimatpåverkan genom exempelvis resor och avfall.

Customer service