Klimatbokslut

HFAB gör årligen ett klimatbokslut över våra klimatpåverkande utsläpp. Detta är en uppföljning under utveckling, vi försöker successivt hitta sätt att beräkna vår klimatpåverkan längs hela vår värdekedja: från produktion och transport av byggmaterial till förvaltning av fastigheter och våra boendes klimatpåverkan genom exempelvis resor och avfall.

Customer service