Störningar med debitering av IMD

Vi har för tillfället störningar med debitering av IMD, individuell mätdata och debitering för vatten och/eller el.

Under Mina sidor kan du som har IMD läsa mer om vad det innebär för dig som hyresgäst.

Klimatbokslut

HFAB gör årligen ett klimatbokslut över våra klimatpåverkande utsläpp. Detta är en uppföljning under utveckling, vi försöker successivt hitta sätt att beräkna vår klimatpåverkan längs hela vår värdekedja: från produktion och transport av byggmaterial till förvaltning av fastigheter och våra boendes klimatpåverkan genom exempelvis resor och avfall.

Customer service