Vi vill skapa trygga områden

Skapa trygga områden

Vi vill vara med och skapa ett inkluderande Halmstad, med ökad trygghet och delaktighet för alla. Ett Halmstad där alla ska känna att de har samma möjlighet att påverka sin livssituation och vara del av samhället, inte minst våra barn och unga. Vi tar ett aktivt socialt ansvar för bostadsmarknaden i kommunen och utvecklar boendemiljöer som förhindrar utanförskap och boendesegregation[1]. Vi ska lägga extra fokus och resurser på de områden som är eller riskerar att kategoriseras som ett utsatt[2] område. En förutsättning för att lyckas är dialog och nära samverkan med hyresgäster och olika samhällsaktörer.

Våra mål

•  Från och med 2025 har vi inga utsatta områden[3]
•  2030 upplever 85 % av våra hyresgäster trygghet[4]

Våra ambitioner

•  Vi ska genomföra insatser för ökad delaktighet i samhället, med särskilt fokus på våra barn och unga.
•  Vi ska arbeta för ökad socioekonomisk jämlikhet och minskad boendesegregation i Halmstad.

Detta ska vi mäta

•  Antal utsatta områden
•  Andel hyresgäster som upplever trygghet enligt serviceindex

 


[1] Tillstånd på bostadsmarknaden som innebär att grupper av hushåll med olika egenskaper bor geografiskt åtskilda.

[2] Enligt Polismyndighetens definition.

[3] Halmstad har 2021 ett utsatt område (Andersberg), målvärde för 2025 är inga utsatta områden. Polismyndigheten följer upp vartannat år (2021, 2023, 2025).

[4] Enligt serviceindex i HFAB:s kundundersökning. I 2020 års undersökning upplevde 78,4 % av våra hyresgäster trygghet.

Globala mål som berörs

03 - God hälsa och välbefinnande
God hälsa och välbefinnande
05 - Jämställdhet
Jämställdhet
10 - Minskad ojämlikhet
Minskad ojämlikhet
11 - Hållbara städer och samhällen
Hållbara städer och samhällen
16 - Fredliga och inkluderande samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen
Customer service