Uppsägning

När du vill flytta och säga upp din lägenhet eller fordonsplats gör du det enklast digitalt via Mina sidor. Du kan även göra en skriftlig uppsägning, antingen via ditt nuvarande hyresavtal eller via en uppsägningsblankett.

Uppsägningstiden är tre månader och räknas alltid från den sista dagen i månaden. För att din lägenhet eller fordonsplats ska räknas som uppsagd den aktuella månaden ska uppsägningen lämnas till HFAB senast den sista dagen i månaden.

Exempel: Om du säger upp lägenheten eller fordonsplatsen den 20 april startar uppsägningstiden den 1 maj och löper fram till och med den siste juli. Alltså hela maj, juni och juli.

Så gör du för att säga upp din lägenhet eller fordonsplats

Du kan säga upp din lägenhet eller fordonsplats på två sätt: digitalt via Mina sidor eller skriftligt, antingen via nuvarande hyresavtal eller en uppsägningsblankett som lämnas till HFAB. Du är välkommen att hämta en uppsägningsblankett i vårt kundcenter om du inte har möjlighet att skriva ut den.

Att tänka på vid uppsägning

  • Uppsägningstiden för en lägenhet och fordonsplats är tre månader. Ditt eventuella önskemål om tidigare avflyttning noterar du på uppsägningsblanketten.
  • En inlämnad uppsägning kan inte återtas.
  • När du säger upp din lägenhet får du behålla de köpoäng som du har samlat under tiden du har bott i lägenheten, men kom ihåg att logga in under Mina sidor för att stå kvar i vår bostadskö minst en gång var 365:e dag. Annars förlorar du dina köpoäng.
  • Du som hyresgäst är skyldig att visa din lägenhet för de personer som erbjudits visning av HFAB. Visningstiden är fem dagar och du som avflyttande hyresgäst blir kontaktad av de sökande som har fått erbjudande om lägenheten.
  • Din kundvärd bokar en besiktning av din lägenhet när din uppsägning har kommit in till oss. Du som hyresgäst kan själv avgöra om du vill vara med under besiktningen eller inte.
  • I samband med bokningen av besiktningen skickar vi hem en checklista till dig som avflyttande hyresgäst. Listan specificerar hur lägenheten ska städas innan du flyttar. Innan det är dags att flytta ska du boka en städbesiktning med din kundvärd – tänk på att vara ute i god tid! Städbesiktningen ska vara genomförd senast klockan 12.00 på avflyttningsdagen. För att boka tid för städbesiktning, lägg ett ärende via Mina sidor eller kontakta vårt kundcenter så kontaktar vi dig.

Undantagsregler vid uppsägning

  • Flyttar du inom HFAB eller till vårdboende, serviceboende och äldrelägenhet är uppsägningstiden två månader.
  • Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad. Avtalet kan bara sägas upp av dödsbodelägare. Intyg från Skatteverket/begravningsbyrån ska uppvisas. Sker uppsägning senare än en månad efter dödsfallet, är uppsägningstiden tre månader.
Customer service