Driftstörning vid bokning av tvättstuga via Mina Sidor

Just nu kan du inte boka tvättid på Mina Sidor. Vi arbetar för att lösa detta så fort som möjligt.

Du kan fortfarande boka tvättid via bokningstavlan som tillhör din tvättstuga. Tack för din förståelse! 

Flytta in

Grattis till din lägenhet eller fordonsplats! Vi vill att din inflyttning ska bli så bra och smidig som möjligt. Därför har vi tagit fram en checklista med punkter som är bra att tänka på inför flytten.

Hämta nycklar

Nycklarna till din nya lägenhet eller fordonsplats hämtar du på ditt områdeskontor. Adressen till ditt områdeskontor hittar du via din lägenhetsadress under Min fastighet.

På inflyttningsdagen, den första vardagen i månaden, är våra områdeskontor öppna mellan klockan 12.00 och 16.00. Övriga vardagar är besökstiden 07.00-08.00 och 13.00-13.30.

För att få hämta ut dina nycklar, taggar med mera behöver du legitimera dig. När du är på plats på områdeskontoret kan du välja att kvittera ut nycklarna digitalt via Mina sidor eller på papper. Ska någon annan än du själv hämta ut nycklarna eller taggarna behöver personen ha med sig sin egen legitimation, en ifylld fullmakt och en kopia på din legitimation.

Inflyttningsdag och kontroll av städning

Tänk på att inflyttningsdagen inte alltid är samma dag som den 1:a i månaden. Detta beror på hur helgdagarna infaller. Enligt hyreslagen börjar hyresavtalen att gälla den första vardagen i månaden.

Exempel: Infaller den 1 mars på en lördag får du tillgång till din nya lägenhet måndagen den 3 mars.

När du flyttar in ska lägenheten vara ordentligt städad. Om du som ny hyresgäst inte är nöjd med städningen av lägenheten eller upptäcker något som inte fungerar är det viktigt att du anmäler det till HFAB på en gång. Om vi ska åtgärda brister i städningen behöver du anmäla dessa inom 24 timmar från att du flyttade in i lägenheten. Detta gäller inte vid överenskommelse om tidigare inflyttning.

Flytta in tidigare

Ibland har du möjlighet att flytta in tidigare, om personen som har bott i lägenheten före dig vill flytta innan uppsägningstidens slut. Detta är en överenskommelse mellan dig och den förra hyresgästen, men HFAB måste godkänna överenskommelsen. Vi behöver bland annat göra en avflyttningsbesiktining för att kontrollera lägenghetens skick. Tänk på att HFAB inte utför en städbesiktning vid överenskommelse om tidigare inflyttning, utan städningen godkänns då istället av dig som inflyttande hyresgäst.

Som ny hyresgäst kan du få en uppsättning nycklar direkt av den förra hyresgästen, men resterande nycklar måste hen lämna in på områdeskontoret.

Om lägenhetsnycklarna är inlämnade i förtid och du och personen som har flyttat från lägenheten är överens om att en nyckel ska lämnas ut i förtid så måste den avflyttande hyresgästen skriva på en fullmakt för detta. Du hittar fullmakten för tidigare avflytt här.

Den avflyttande hyresgästen är alltid ansvarig för lägenheten tills dess att avtalet löper ut. Det gäller även om utflytt har skett tidigare.

Information om lägenhetens besiktningsprotokoll

Eftersom besiktningen oftast sker när lägenheten är möblerad är det viktigt att du går igenom protokollet vid inflyttning. Vi har mejlat dig besiktningsprotokollet till din lägenhet.

Har du hittat fel i lägenheten som inte är noterade i besiktningsprotokollet? Kontakta då vår medarbetare som har gjort besiktningen inom åtta dagar från inflyttningsdatum. Namnet hittar du på protokollet. 

Om HFAB har bedömt att ett utrymme ska åtgärdas är detta markerat med en 2:a eller 5:a på protokollet. Dessa arbeten utförs i regel först då hyresavtalet har börjat gälla.

För att entreprenören ska kunna planera in arbetet är det viktigt att du gör ett så kallat materialval efter besiktning så snart som möjligt. Du gör dina val digitalt. Tänk på att fylla i rätt artikelnamn och rätt artikelnamn. Om du inte skickar in något val inom tre månader från inflyttning kommer beställningen att tas bort.

Om du vill åtgärda utrymmet senare behöver du göra en förfrågan om att få använda lägenhetens underhållsfond till detta. 

När det står en 1:a på besiktningsprotokollet har den avflyttande hyresgästen möjlighet att åtgärda anmärkningen.

Kom ihåg att du även behöver:

Vi hoppas att du kommer att trivas i din nya lägenhet!

 

Customer service