Driftstörning vid bokning av tvättstuga via Mina Sidor

Just nu kan du inte boka tvättstugetid på Mina Sidor. Vi arbetar för att lösa detta så fort som möjligt.

Du kan fortfarande boka tvättid via bokningstavlan som tillhör din tvättstuga.

Tack för din förståelse! 

 

Snöröjning och halkbekämpning

HFAB anlitar entreprenörer för snöröjning. Våra entreprenörer har sex timmar på sig att färdigställa ett område efter att det har slutat snöa. Vid pågående snöfall eller extrema situationer kan det ta längre tid. Skulle det uppstå en akut situation där du inte kommer ut från din lägenhet eller parkering kan du kontakta vårt kundcenter.

Så prioriterar vi snöröjningen

Vi prioriterar alltid säkerhet. Så här ser prioriteringslistan för snöröjning ut i våra områden:

  • Sjuk- och vårdinrättningar, äldrelägenheter, kommersiell verksamhet, nedfarter till centralgarage, bostadsentréer samt kommunikationsvägar och parkeringsplatser i direkt anslutning till dessa.
  • Utryckningsvägar, branduppställningsplatser och utrymningsvägar som ska hållas hinderfria.
  • Dagvattenbrunnar som ska hållas snö- och isfria.

Vårt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar vi för ytorna närmast våra fastigheter, framför allt för att gående enkelt ska kunna ta sig fram. Ytorna kan vara:

  • gångbana (trottoar)
  • trappa eller liknande yta för gående
  • om det inte finns gångbana – ett område med 1,5 meters bredd utmed fastighetens gräns.

Som fastighetsägare ska vi:

  • Skotta bort snö och bekämpa halka. Snön ska läggas på den egna tomten och inte på gatan.
  • Ta bort snövallar som uppstår vid våra infarter. Detta gäller även om snövallen har uppstått av plogbilen.
  • Sopa upp sand.
  • Hålla galler till rännstensbrunnar fria från snö och is.

Källa: Halmstads kommun

Kontakt

Om du har synpunkter eller frågor om vår snö- och halkbekämpning är du välkommen att kontakta vårt kundcenter.

Är du inte nöjd med snöröjningen i ditt område kan du göra en felanmälan genom Mina Sidor eller kontakta kundcenter.

Våra entreprenörer har sex timmar på sig att färdigställa ett område efter att det har slutat snöa. Vid pågående snöfall eller extrema situationer kan det ta längre tid.

Våra entreprenörer som sköter snöröjningen har sex timmar på sig att färdigställa ett område efter att det har slutat snöa. Vid pågående snöfall eller vid extrema situationer kan det ta längre tid.

Har du svårigheter att öppna eller stänga dörren eller att dig in eller ut ur fastigheten kan du kontakta kundcenter för vidare hjälp.

Våra entreprenörer som sköter snöröjningen har sex timmar på sig att färdigställa ett område efter snöfall. Vid pågående snöfall eller vid extrema situationer kan det ta längre tid. 

Skulle det uppstå en akut situation kan du kontakta vårt kundcenter för vidare hjälp. 

Mindre snövallar som inte är något hinder kommer inte att skottas bort.

Om det inte går att ta sig in eller ut från parkering eller lägenhet på grund av snövallar kan du lämna en felanmälan på Mina Sidor eller kontakta oss på kundcenter så hjälper vi dig vidare.

I första hand ska du vända dig till ditt försäkringsbolag.

Kontakta sedan vårt kundcenter så att vi kan hjälpa till att åtgärda där det är halt.

Customer service