Simlångsdalen. Sommarbild av två flerfamiljshus på vardera två våningar, med röd träfasad, vita knutar och vita balkonger.

Simlångsdalen

Ca 20 km öster om Halmstad ligger Simlångsdalen, som erbjuder goda förutsättningar för ett rikt natur- och friluftsliv. Närservicen är väl utbyggd med bl a låg- och mellanstadieskola, butiker och frisörer.

I Simlångsdalen har HFAB flera varierande lägenhetstyper. 2011 byggdes energisnåla hus med passivhusteknik. Sedan tidigare fanns marklägenheter och hyresfastighet i suterräng.

Brearedsvägen 34
Suterränghus i tegel. Lekplats finns på gemensam grönyta.

Hopalyckan 13, 15, 17, 19, 21
Enplanslägenheter i röda trähus med egen altan.

BACKENS VÄG 5-15, ÖDEBACKSVÄGEN 40-48
Sutteränghus byggda 2011. Husen är byggda med passivhusteknik och har solfångare på taken. Tvättmöjligheter finns inne i lägenheterna.
Byggår: 1965,1992 och 2011. Antal: 43 lägenheter. Lägenhetsstorlek: 1 rok -3 rok. 

Läs mer om hur passivhus fungerar.

Customer service