Simlångsdalen

Ca 20 km öster om Halmstad ligger Simlångsdalen, som erbjuder goda förutsättningar för ett rikt natur- och friluftsliv. Närservicen är väl utbyggd med bl a låg- och mellanstadieskola, butiker och frisörer.

I Simlångsdalen har HFAB flera varierande lägenhetstyper. 2011 byggdes energisnåla hus med passivhusteknik. Sedan tidigare fanns marklägenheter och hyresfastighet i suterräng.

Brearedsvägen 34
Suterränghus i tegel. Lekplats finns på gemensam grönyta.

Hopalyckan 13, 15, 17, 19, 21
Enplanslägenheter i röda trähus med egen altan.

BACKENS VÄG 5-15, ÖDEBACKSVÄGEN 40-48
Sutteränghus byggda 2011. Husen är byggda med passivhusteknik och har solfångare på taken. Tvättmöjligheter finns inne i lägenheterna.
Byggår: 1965,1992 och 2011. Antal: 43 lägenheter. Lägenhetsstorlek: 1 rok -3 rok.