Driftstörning vid bokning av tvättstuga via Mina Sidor

Just nu kan du inte boka tvättstugetid på Mina Sidor. Vi arbetar för att lösa detta så fort som möjligt.

Du kan fortfarande boka tvättid via bokningstavlan som tillhör din tvättstuga.

Tack för din förståelse! 

 

Byta lägenhet med någon annan

När två hushåll byter lägenhet med varandra kallas det för direktbyte. Det är inget krav att den du byter med också är hyresgäst hos HFAB.

För att ansöka om lägenhetsbyte krävs att du har haft ditt lägenhetsavtal i minst ett år och att du under det året inte hyrt din lägenhet i andrahand utan den ska ha varit din huvudsakliga bostad. Tillstånd till lägenhetsbyte kräver att du har beaktansvärda skäl. Med detta menas:

  • Ändrade familjeförhållanden; om behovet av en större, mindre eller billigare lägenhet beror på exempelvis tillökning i familjen, inledande av nytt förhållande, separation eller dödsfall.
  • Väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden - önskemål om lägre hyra.
  • Ändrade förhållanden på grund av studier eller arbetsplatsens läge.
  • Väsentligt förbättrad bostadsstandard. Om du kan få en väsentligt förbättrad bostadsstandard i form av till exempel en större och/eller nyrenoverad lägenhet kan det utgöra ett beaktansvärt skäl.

Du som vill byta en lägenhet som du tidigare fått via byte, måste ha ett starkare skäl om det nya bytet sker cirka ett år från att du bytte till dig din nuvarande lägenhet.

Du har rätt att byta din lägenhet med någon annan, under förutsättning att den du byter med uppfyller grundkraven. Du har enbart rätt att byta hyresrätt mot hyresrätt.

När du hittat någon du vill byta lägenhet med, fyller ni i blanketten för direktbyte. Blanketten måste undertecknas av båda parter.

Handläggningstiden för ansökningar av lägenhetsbyten kan ta upp till två månader. Byte kan endast ske vid månadsskifte.

Vid ett direktbyte besiktigas alltid lägenheten först. Om det blir en avflyttningsfaktura efter besiktning måste den regleras innan nya avtal kan skrivas. Observera att du blir av med dina köpoäng vid ett lägenhetsbyte.

Garage och fordonsplatser med separata avtal kan inte ingå i ett lägenhetsbyte. 

Customer service