Uppsägning och avflyttning från studentlägenhet

När det är dags att flytta ifrån din studentlägenhet behöver du säga upp din studentlägenhet. Det gör du smidigast via Mina sidor. 

Uppsägningstiden är tre kalendermånader. Flyttar du inom HFAB är det två kalendermånader. Säger du upp din lägenhet till exempel den 2 januari, blir avflytt den 30 april.

Du visar lägenhet för andra sökande

Arbetet med att hyra ut in lägenhet börjar när du har sagt upp lägenheten. Vi publicerar då en lägenhetsannons under våra lediga studentlägenheter. Tänk på att det är du som ska visa lägenheten för de personer som är aktuella som nya hyresgäster.

Lägenheter som sägs upp i maj, juni och oktober publiceras på marknadsplats Student Direkt. De blir sökbara först i samband med att antagningsbeskeden för nya studenter kommer inför höstterminen respektive vårterminen.

Städa lägenheten

När lägenheten är tom och städad gör vi en städbesiktning. Den bokar du själv med oss i god tid - gärna en månad innan flytt. Då ska allt slitage i lägenheten vara åtgärdat och lägenheten välstädad. Det viktigt att du berättar om eventuella brister som behöver åtgärdas. Tänk på att du enligt hyreslagen har skyldighet att berätta för oss om du misstänker att du har fått in ohyra eller skadedjur i lägenheten. 

Skriv ut en uppsägningsblankett

Om du inte vill säga upp din studentlägenhet via Mina sidor så kan du skriva ut en pappersblankett. Väljer du att säga upp din lägenhet skriftligt finns det en förtryckt rad på hyreskontraktet att underteckna. Uppsägningen lämnas i vårt kundcenter på Fredrik Ströms gata 6 eller skickas till HFAB, Box 147, 301 04 Halmstad. Du kan även skriva ut en uppsägningsblankett här.

Lämna tillbaka nycklar

Du som avflyttande hyresgäst ska lämna tillbaka alla nycklar, taggar och liknande till vårt centrumkontor på Fredrik Ströms gata 6 i Halmstad senast klockan 12.00 den första vardagen i månaden, eller nästpåföljande vardag om den första inträffar en helg.

Tänk på att lägenheten ska vara besiktigad innan dess. Du bokar besiktningen via Mina sidor eller via telefon - gärna en månad innan flytt. 

Går det att ändra datum för in- respektive avflyttning?

Uppsägningstiden för en studentlägenhet är tre månader.

In- och avflyttande kan själva göra en överenskommelse om annat datum för flytt. Kontakta HFAB för mer information. Innan den nya hyresgästen flyttar in måste HFAB först ha säkerställt lägenhetens skick genom en besiktning. Städbesiktning utförs inte vid tidigare in- och avflyttning. 

Fullmakt för att hämta ut nyckel

Om lägenhetsnycklarna är inlämnade i förtid och du och den som har flyttat från lägenheten är överens om att en nyckel ska lämnas ut i förtid så måste den avflyttande hyresgästen skriva på fullmakt för detta. Du hittar fullmakten här.

Kan jag få telefonnumret till nästa kontraktsinnehavare?

Nej. Vi lämnar inte ut uppgifter om våra hyresgäster. Många vill inte bli kontaktade av tidigare hyresgäster utan vill sköta allt via HFAB. Däremot lämnas telefonnumret till den avflyttande hyresgästen ut då lägenheten hyrs ut via Bosök, eftersom den avflyttande står för visningen. Inflyttande har alltså möjlighet att kontakta den avflyttande, om han eller hon vill.

Hur blir det med mina köpoäng i studentlägenhetskön?

Flyttar du till en annan av HFAB:s studentlägenheter nollställs dina poäng för studentlägenheter. Flyttar du till någon annan typ av boende behåller du dina poäng i studentlägenhetskön.

Customer service