Störningar i kabeltv-sändningen

Under onsdagen den 7 juni har flera av våra hyresgäster haft störningar i kabeltv-sändningen. Vi har kontaktat Tele2 för felsökning och nu ska sändningen fungera igen. Har du fortfarande problem med din tv-sändning? Då kontaktar du Tele2 direkt för att göra en felanmälan.

Tack för ditt tålamod!

Uppsägning och avflyttning från studentlägenhet

När det är dags att flytta ifrån din studentlägenhet kan du göra en skriftlig uppsägning eller lämna in din uppsägning för studentlägenhet via Mina sidor med Bank ID. 

Väljer du att säga upp skriftligt finns det en förtryckt rad på hyreskontraktet att underteckna. Uppsägningen lämnas i vårt Kundcenter på Fredrik Ströms gata 6 eller skickas till HFAB, Box 147, 301 04 Halmstad. Du kan även skriva ut en uppsägningsblankett här.

Uppsägningstiden är tre kalendermånader (flyttar du inom HFAB är det två kalendermånader). Säger du upp din lägenhet till exempel den 2 januari, blir avflytt den 30 april.

Lägenheten publiceras på Bosök efter din uppsägning och det är du själv som visar lägenheten för de som får erbjudande.

Lägenheter som sägs upp i maj, juni och oktober publiceras på marknadsplats Student Direkt och blir sökbara först i samband med att antagningsbeskeden för nya studenter kommer inför höstterminen respektive vårterminen.

När lägenheten är tom och städad gör vi en städbesiktning. Den bokar du själv med din husvärd i god tid - gärna en månad innan flytt. Då ska allt slitage i lägenheten vara åtgärdat och lägenheten välstädad. Det viktigt att du påtalar eventuella brister som behöver åtgärdas. Det är din skyldighet enligt hyreslagen att anmäla misstanke om att du till exempel fått in ohyra/skadedjur i lägenheten.

När ska nycklar och liknande lämnas tillbaka?
Senast klockan 12 den första vardagen i månaden, eller nästpåföljande vardag om den första inträffar en helg, ska alla nycklar, taggar etcetera lämnas till husvärdskontoret.

Går det att ändra datum för in- respektive avflyttning?
Uppsägningstiden för studentlägenhet är tre månader.

In- och avflyttande kan själva göra en överenskommelse om annat datum för flytt. Kontakta HFAB för mer information. Före inflyttande hyresgäst flyttar in måste HFAB först ha säkerställt lägenhetens skick genom en besiktning. Städbesiktning utförs ej vid tidigare in- och avflyttning. 

Fullmakt att hämta ut nyckel
Om du inte kan hämta nycklar själv utan vill skicka ett ombud på inflyttningsdagen, måste den person som hämtar nycklar ha med sig en fullmakt om nyckelutlämning. Ombudet ska legitimera sig.

Du som avflyttande hyresgäst ska lämna båda nycklarna med en fullmakt till vårt centrumkontor på Fredrik Ströms gata 6 i Halmstad. Tänk på att lägenheten innan dess ska vara besiktigad. Besiktningen bokas av den avflyttande hyresgästen via Mina sidor eller via telefon - gärna en månad innan flytt. Den avflyttande hyresgästen är alltid ansvarig för lägenheten tills dess att kontraktet löper ut.

Om lägenhetsnycklarna är inlämnade i förtid och du och den som flyttat från lägenheten är överens om att en nyckel ska lämnas ut i förtid så måste den avflyttande hyresgästen skriva på fullmakt för detta. Du hittar fullmakten här.

Kan jag få telefonnumret till nästa kontraktsinnehavare?
Nej. Vi lämnar inte ut uppgifter om våra hyresgäster. Många vill inte bli kontaktade av tidigare hyresgästen utan vill sköta allt via HFAB. Däremot lämnas avflyttandes telefonnummer ut då lägenheten hyrs ut via Bosök, eftersom den avflyttande står för visningen. Inflyttande har alltså möjlighet att kontakta den avflyttande, om han eller hon vill.

Hur blir det med mina köpoäng?
När du flyttar ifrån en studentlägenhet nollas dina köpoäng i studentkön. Köpoängen för övriga lägenheter påverkas inte.

Customer service