Frågor och svar om underhållsfonden & hyreshöjande val

Tidsbokning

När du lägger ett ärende på Mina sidor eller kontaktar HFAB:s kundcenter hjälper vi dig att komma i kontakt med din kundvärd. Du och kundvärden bokar sedan tillsammans in en telefontid eller ett möte i din lägenhet för att du ska få vägledning och hjälp på bästa sätt.

Vill du boka en tid för prata om förfrågningar som gäller underhållsfonden eller hyreshöjande val lägger du ett ärende på Mina sidor. Överst på sidan hittar du en knapp som leder dig dit. Vill du kontakta oss på annat sätt hittar du våra öppettider och kontaktvägar här. 

På dina betalda hyresavier kan du se lägenhetens fondsaldo.

Vi strävar efter att du får en bokad tid inom de närmaste veckorna.

Förbered dig genom att kolla igenom våra tidsfrister för underhåll, vår prislista och din lägenhetsritning för att se vad du kan göra i din lägenhet. Lägenhetsritningen hittar du på Mina sidor. Notera också vilka materialval du är intresserad av.

Vill du boka en tid för prata om förfrågningar som gäller hyreshöjande val lägger du ett ärende på Mina sidor, överst på sidan hittar du en knapp som leder dig dit. Vill du kontakta oss på annat sätt hittar du våra öppettider och kontaktvägar här. 

Ska du flytta in hos oss och har fått en beställningslapp för att göra nya materialval efter besiktningen, vill vi hänvisa dig vidare till den här sidan med mer information

Normalt sker arbetsinsatsen inom tre (3) månader efter att förfrågan om underhåll har beviljats, men vi kan inte garantera detta. Hur lång tid det tar beror bland annat på hur många arbetsordrar vi har för tillfället.

 

Du kan alltid se din lägenhets fondsaldo på Mina sidor under Mina avtal eller på din senaste hyresavi.

Vill du boka en tid för prata om förfrågningar som gäller underhåll lägger du ett ärende på Mina sidor, överst på sidan hittar du en knapp som leder dig dit. Vill du kontakta oss på annat sätt hittar du våra öppettider och kontaktvägar här. 

På dina betalda hyresavier kan du se lägenhetens fondsaldo.

Underhållsfonden

Fastighetsbolag i Sverige har olika system för hur det så kallade inre lägenhetsunderhållet erbjuds. HFAB har valt att använda sig av ett fondsystem för att du som hyresgäst ska ha större möjlighet att påverka det inre underhållet av din lägenhet. Därför sätter HFAB varje månad av medel till din lägenhets underhållsfond. Saldot ska användas för underhåll vid behov. Välkommen att kontakta oss när du vill få rådgivning eller göra en förfrågan om att få använda saldot i underhållsfonden.

Underhållsfonden kan användas till det som är ytskiktsunderhåll i din lägenhet:

 • Tapetsering
 • Målning av väggar och tak
 • Byte av golv
 • Slipning av parkettgolv

 

Övriga åtgärder beslutas av HFAB, till exempel byten av innerdörrar och köksbänkar eller snickerimålning och lackering av köksluckor.

Precis som tidigare ingår inte renovering av badrum, våtutrymmen och WC i lägenhetens underhållsfond. Denna typ av renovering ligger i fastighetsunderhållet och planeras och genomförs av HFAB.

Ja, men HFAB gör i normalfallet inte ytskiktsunderhåll under din boendetid utan att det kommer en förfrågan från dig som hyresgäst först. Undantag gäller om en oförutsedd händelse inträffar, till exempel en brand eller vattenskada, som påverkar ytskiktet i din lägenhet. HFAB kan även använda underhållsfonden vid omflyttning om det framkommer att lägenheten har ett påtagligt underhållsbehov under besiktningen.

Normalt sker arbetsinsatsen inom tre (3) månader efter att förfrågan om underhåll har beviljats, men vi kan inte garantera detta. Hur lång tid det tar beror bland annat på hur många arbetsordrar vi har för tillfället.

 

Studentlägenheter hos HFAB har behovsstyrt underhåll vilket innebär att HFAB utför underhåll av ytskikt när detta behövs. Studentlägenheter har av naturliga skäl oftare nya hyresgäster och HFAB väljer därför neutrala ytskikt som passar även kommande hyresgäster.

Underhållsfonden tillhör lägenheten och får användas av dig som bor i lägenheten tills den dag du säger upp lägenhetsavtalet.

När du flyttar stannar underhållsfonden kvar i lägenheten för nästa hyresgäst att använda.

Om du flyttar till en annan av HFAB:s lägenheter får du i stället möjlighet att använda underhållsfonden som tillhör den nya lägenheten.

Underhållsfondens saldo

Du kan alltid se din lägenhets fondsaldo på Mina sidor under Mina avtal eller på din senaste hyresavi.

Det finns ett tak för den maximala avsättning som HFAB gör till varje lägenhets underhållsfond, vilket innebär att underhållsfonden kan bli full. Det tar 14 år för underhållsfonden att bli full om saldot inte har använts i lägenheten under hela perioden. När underhållsfonden är full görs inga fler avsättningar. Så fort beställningar av underhåll har gjorts ur underhållsfonden fortsätter HFAB återigen att sätta av pengar till lägenhetens underhållsfond.

Nej, underhållsfondens saldo kan aldrig bli lägre än noll. Om du vill göra underhåll och fondsaldot inte räcker kan du själv betala mellanskillnaden. Om det är vi på HFAB som tar initiativ till underhållet bekostar HFAB mellanskillnaden.

Om saldot i underhållsfonden inte räcker för det underhåll du vill beställa får du vänta tills saldots storlek har vuxit till den nivå som krävs för att du ska kunna göra underhållet eller själv betala mellanskillnaden. Kan du utföra målning/tapetsering fackmannamässigt har du möjlighet att använda underhållsfonden till att bekosta färg eller tapeter och själv göra jobbet. Då räcker saldot till mer underhåll.

Underhållsfonden är till för underhåll av golv, väggar och tak där det ytskikt som har störst behov av underhåll prioriteras. Om en vattenskada inträffar som innebär att underhåll av golv, väggar eller tak måste göras används underhållsfonden eftersom lägenheten får nya ytskikt. Du som är hyresgäst får välja tapet/färg/golvmaterial ur vårt sortiment.

Om underhållsfonden måste användas till renovering av skadade ytskikt tar HFAB hänsyn till åldern av det nuvarande ytskiktet för vad som debiteras underhållsfonden. Fonden debiteras därför enbart med den summa som motsvarar det förlorade värdet i det nuvarande ytskiktet. Det innebär att om det blivit en vattenskada i hallen och den nuvarande tapeten är fem år gammal debiteras underhållsfonden inte för hela kostnaden för nya tapeter utan för de fem åren. 

Ja, men HFAB gör i normalfallet inte ytskiktsunderhåll under din boendetid utan att det kommer en förfrågan från dig som hyresgäst först. Undantag gäller om en oförutsedd händelse inträffar, till exempel en brand eller vattenskada, som påverkar ytskiktet i din lägenhet. HFAB kan även använda underhållsfonden vid omflyttning om det framkommer att lägenheten har ett påtagligt underhållsbehov under besiktningen.

Hyreshöjande val

Hyreshöjande val innebär att du lägger till något som inte fanns i lägenheten tidigare eller moderniserar lägenheten till en högre standard. Eftersom en permanent standardförbättring av din lägenhet görs är detta hyreshöjande. Det beror på att hyran bestäms av bruksvärdessystemet som regleras i hyreslagen. Om lägenheten exempelvis får ett nytt kök så har lägenhetens standard förbättrats och därför ökar också bruksvärdet. Reparation och underhåll av hyreshöjande val utförs alltid av HFAB och ingår i månadskostnaden.

HFAB:s sortimentslista för vilka hyreshöjande val som erbjuds uppdateras årligen. Exempel på hyreshöjande val som du kan beställa är diskmaskin, tvättmaskin, badrumsmöbler och parkettgolv.

Hyreshöjande val följer alltid med lägenheten och kan inte väljas bort av inflyttande hyresgäst. Undantag från detta gäller om hyresgäst med funktionshinder har svårighet att använda sin lägenhet på grund av det installerade hyreshöjande valet, exempelvis en tvättmaskin. Kontakta oss för mer information.

Det beror på att ett hyreshöjande val är en bestående standardförbättring i din lägenhet. Om lägenheten till exempel utrustas med diskmaskin inkluderar den nya hyran alltid att funktionen diskmaskin finns i lägenheten. Om diskmaskinen går sönder har HFAB ansvar för reparation och om detta inte går byter HFAB ut diskmaskinen till en ny, utan extra kostnad för dig som bor i lägenheten.

Beställa underhåll

Eftersom du som bor i lägenheten ges möjlighet att påverka underhållet via vårt fondsystem är det viktigt att du tar långsiktiga beslut för att kunna göra det underhåll som behövs.

Det är funktion och hållbarhet som styr vad underhållsfonden används till. Som ett exempel ska golv och tapeter som är i bra och fint skick inte bytas ut i onödan. HFAB:s mål är att både du och framtida hyresgäster ska ha ett boende med jämn kvalitet och underhåll. Det handlar om bättre boendekvalitet över tid, helt enkelt.

Tack för att du bidrar till hållbart underhåll med HFAB!

HFAB nekar i regel inte förfrågningar från underhållsfonden eller hyreshöjande val, men det finns tillfällen när detta kan behövas på grund av att tekniska förutsättningar inte är rätt eller för att beställningen bedöms som onödigt användande av resurser.

Varje fastighet är unik vilket innebär att det kan skilja sig åt vilket underhåll som är möjligt. Till och med inom en enskild fastighet kan det finnas stora skillnader i förutsättningarna mellan olika lägenheter. Oavsett om du vill använda underhållsfonden eller göra en förfrågan om hyreshöjande val är det HFAB:s ansvar att säkerställa att det du vill göra är genomförbart i just din lägenhet, bedömning görs alltid av HFAB.

Ur ett hållbarhetsperspektiv kan förfrågningar stoppas av HFAB om det finns risk för onödigt användande av resurser. Förfrågningar nekas om det finns större planerade renoveringar för det rum som du avser göra en förfrågan om.

Dessa tidsfrister gäller för underhåll via underhållsfonden:

 • Golv: 13–17/22 år
 • Slipning av parkett: 15 år
 • Målning: 5–13 år
 • Tapetsering: 5–13 år

 

Det är alltså funktion och hållbarhet som styr vad underhållsfonden används till. Som ett exempel ska golv och tapeter som är i bra och fint skick inte bytas ut i onödan. HFAB:s mål är att både du och framtida hyresgäster ska ha ett boende med jämn kvalitet och underhåll. Det handlar om bättre boendekvalitet över tid, helt enkelt.

Om du inte är nöjd med HFAB:s beslut som rör förfrågan om att använda underhållsfonden kan du överklaga det. Överklagan ska lämnas skriftligt till HFAB inom tre veckor från att du har fått beslutet. Tänk på att skriva varför du vill överklaga beslutet och motivera varför det bör ändras.

Beslut som gäller hyreshöjande val kan inte överklagas.

Nej det kan du inte. Din möjlighet att göra en förfrågan om underhåll upphör den dagen din uppsägning inkommer eftersom HFAB vill ge den inflyttande hyresgästen möjlighet att påverka utseendet i sitt nya hem.

Från den dag du tecknar lägenhetsavtal och under hela din boendetid (tills dagen du säger upp ditt lägenhetsavtal) kan du göra förfrågningar om att använda underhållsfonden eller göra hyreshöjande val. Det innebär att du redan samma dag som du tecknar lägenhetsavtal kan göra en förfrågan till din kommande bostad med undantag av vissa hyreshöjande val då vi måste skicka ut någon att kontrollera förutsättningarna först. I dessa fall får man vänta tills man bor i lägenheten enligt avtalet. Inget underhåll eller hyreshöjande val kan påbörjas innan det datum som du enligt avtalet står på lägenheten. 

Nej, du måste ha flyttat in i lägenheten innan underhåll kan utföras. Eftersom alla förfrågningar har en viss leveranstid kan det vara klokt att göra en förfrågan innan du flyttar in, med undantag för vissa hyreshöjande val, för att få underhållet utfört så fort som möjligt efter inflyttning.

Det är jätteviktigt för oss att du blir nöjd med resultatet av underhållet. Vi uppmanar dig därför att du alltid kontrollerar resultatet när renoveringen är slutförd. Om du inte är nöjd med utfört arbete ber vi dig att kontakta oss med en gång.

Sortiment

Färg och tapeter som inte tillhör HFAB:s sortiment får sättas upp av dig som bor i lägenheten men du kan inte använda underhållsfonden för att bekosta material eller utförande. Tänk på att inte använda material som inte håller den kvalitet som är HFAB:s standardkrav eftersom du annars kan behövas återställa lägenheten när du flyttar ut. Fototapeter med eget motiv måste alltid återställas vid flytt. Lägenhetens tak får inte målas med någon annan färg än vit. Kontakta oss gärna så berättar vi mer och hjälper dig att välja rätt material.

HFAB erbjuder fem typer av golv; parkettgolv, linoleumgolv, plastmatta, keramisk komposit samt härdat trägolv. Det finns möjlighet att antingen byta golv i din lägenhet, polera befintligt linoleumgolv eller slipa befintligt parkettgolv. Du kan göra en förfrågan om byte av keramisk komposit, härdat trägolv, plastmatta, linoleumgolv samt polering av linoleumgolv eller slipning av befintligt parkettgolv via underhållsfonden. Parkettgolv som läggs in i ett utrymme där detta inte finns idag är en standardhöjning av din lägenhet och räknas som ett hyreshöjande val.

Slitna parkettgolv ska i första hand slipas, detta kan du göra en förfrågan om via din lägenhets underhållsfond. Om parkettgolvet är för slitet för slipning byts det ut mot ett nytt parkettgolv efter godkännande och beslut från din kundvärd.

Byten av innerdörrar är ett underhåll som beslutas av HFAB.

Självklart är du välkommen att kontakta oss om du upplever att du har ett stort behov av byte av innerdörrar.

En säkerhetsdörr kommer med flera fördelar jämfört med en äldre dörr. Den är betydligt mer inbrottssäker eftersom den består av en solid stålkonstruktion och tittöga. En säkerhetsdörr är också mer ljudisolerande och gör det svårare för brandrök eller dofter att tränga in i lägenheten.

Ett helt nytt kök med nya stommar, köksluckor, vitvaror och nya ytskikt kan beställas när HFAB genomför större renoveringar i din fastighet eller vid kampanjer.

HFAB utför vid behov underhåll av balkong och uteplatser vilket innebär att renovering inte kan beställas via lägenhetens underhållsfond. Du kan däremot på egen bekostnad göra fint på din balkong. Några saker att tänka på om du vill inreda din balkong:

 • Golv: Många väljer att lägga in trall eller annat typ av golv på sin balkong för en mysigare känsla. Om du väljer att göra detta så tänk på att maxhöjd för golvet är 3 centimeter för att säkerställa en säker höjd i förhållande till balkongräcket.
 • Målning: Du får inte måla på din balkong (varken tak, väggar, golv eller balkongräcken) eftersom våra husfasader ska se enhetliga ut. HFAB underhåller husfasaden vid behov.
 • Balkonglådor: Får du gärna ha men dessa måste av säkerhetsskäl fästas på insidan av din balkong för att undvika att de ramlar ner och träffar förbipasserande.
 • Installationer: Mindre fästanordningar är tillåtna men du får inte göra en egen elinstallation eller göra märken på fasad eller vägg som inte går att återställa, exempelvis genom att sätta upp parabol. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller.

Balkonginglasning ingår inte som ordinarie sortiment och kan inte installeras i alla lägenheter. HFAB går ut med separata erbjudanden för denna möjlighet till utvalda fastigheter. Vilka fastigheter som erbjuds balkonginglasning beror på tekniska förutsättningar i fastigheten samt den långsiktiga underhållsplanen. Balkonginglasning är i dessa fall ett hyreshöjande val.

Renovera själv

Du kan göra en förfrågan om att få använda färg eller tapet från HFAB:s utvalda sortiment via underhållsfonden. Besök vårt kundcenter för att titta på tapeter/färgskalor eller läs mer i materialbroschyrerna digitalt.

Så fort vi har godkänt och skickat iväg din förfrågan, kan du gå till vår avtalsbutik och hämta ut ditt material. Ibland kan det vara slut på lager. Butiken har då både den godkända förfrågan och en lägenhetsritning till sitt förfogande. Eftersom endast lägenhetsinnehavaren kan hämta ut materialet, är det viktigt att du har legitimation med dig. Beställningen kommer att finnas hos butiken i en månad, därefter förfaller den. Om du hämtar ut material måste detta användas i lägenheten på stället som du har angivit.

Arbetet måste vara utfört inom sex månader från att du får materialet, därefter kan HFAB komma att göra stickprov för att säkerställa att underhållet är fackmannamässigt utfört.

För att säkerställa att arbetet blir fackmannamässigt utfört kan underhållsfonden inte användas för att bekosta endast golvmaterial. Om golvbytet inte skulle vi godkänt vid kontroll innebär det både resursslöseri (då golvet ofta måste bytas ut) och en tråkig kostnad för dig som hyresgäst.

När du utför underhåll i din lägenhet, oavsett om du bekostar materialet själv eller via underhållsfonden, måste det vara fackmannamässigt utfört. Om det inte är det blir du återställningsskyldig. Fackmannamässigt utfört innebär även underarbete så som tapetnedtagning och bredspackling.

Ja det får du göra. Du har rätt att på egen bekostnad utföra underhåll i din lägenhet. Däremot är det viktigt att du är noga med kvaliteten på färg och tapeter för att inte riskera att bli återställningsskyldig om det är så att kvaliteten är så pass dålig att underarbete måste göras för att kunna måla eller tapetsera om. Kontakta oss gärna så vägleder vi dig kring vilket material du ska välja.

Vitvaror

Spis, ugn, kyl och frys ingår som standard i alla HFAB:s lägenheter. Utöver dessa erbjuder HFAB vitvaror som hyreshöjande val, exempelvis diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare eller kolfilterfläkt.

Vitvaror som ingår i din lägenhet repareras eller byts ut av HFAB då de går sönder. Om din vitvara inte är fullt fungerande ska du felanmäla detta till HFAB för reparation eller byte, beroende på tekniska förutsättningar.

Vi byter inte ut fungerande vitvaror, det är inte miljömässigt hållbart. Fungerar inte din vitvara är du välkommen att göra en felanmälan.

Nej det kan du inte. Disk- eller tvättmaskin beställs som ett paket där både förberedelse för installation, installation, disk- eller tvättmaskin samt funktionsgaranti ingår. Fördelen med funktionsgaranti är att HFAB ansvarar för reparation av vitvaran samt byter ut den till en ny då den går sönder utan extra kostnad.

Badrum

Ytskiktsunderhåll för badrum eller andra våtutrymmen är inte inkluderade i underhållsfonden utan görs vid behov. Skulle någon möbel eller något annat i ditt badrum vara i dåligt skick ber vi dig att kontakta oss för målning, utbyte eller reparation.

När HFAB gör större renoveringar i fastigheter kan vi ibland erbjuda totalrenoveringar av badrum. Sådana renoveringar innebär ett permanent hyrespåslag, det vill säga en högre hyra.

Via hyreshöjande val kan du beställa badrumsmöbler samt duschhörna. Vi erbjuder följande badrumsmöbler: kommod, spegel, överskåp, högskåp samt belysning. Befintliga badrumsmöbler underhålls eller byts ut vid behov.


Lägg ett ärende via Mina sidor eller kontakta kundcenter.

Badkar kan inte beställas till en lägenhet där dusch är installerad eftersom dusch är bättre, både ur ett tillgänglighetsperspektiv och ett miljöperspektiv. Som hyresgäst kan du på egen bekostnad samt i samråd med förvaltare sätta in ett eget badkar men du får inte göra påverkan på badrummets ytskikt eller göra ingrepp i HFAB:s anläggningar. Som hyresgäst måste du skriftligt intyga att insättningen av badkar görs fackmannamässigt. Badkaret ska tas bort vid avflyttning. I lägenheter där det idag finns ett badkar byts badkaret ut mot ett nytt då det går sönder.

Badrumsmöblerna som finns i din lägenhet idag ingår som standard i lägenheten och HFAB ansvarar för utbyte eller reparation när dessa är uttjänta. Kontakta din kundvärd för hjälp med detta. Om du önskar badrumsmöbler av en högre kvalitet än de som erbjuds som standard eller om du vill sätta in en badrumsmöbel som inte finns i lägenheten idag kan du däremot göra en förfrågan om hyreshöjande val. HFAB ansvarar då för reparation och utbyte.

Underhåll av WC-rum kan inte beställas via underhållsfonden utan detta underhåll är behovsstyrt. Kontakta HFAB för besiktning och beslut om underhållsbehov.

Customer service