Ohyra och skadedjur

Om du upptäcker ohyra och skadedjur i din lägenhet är det alltid din skyldighet att ta detta på allvar och kontakta Anticimex. Exempel på skadedjur är vägglöss, kackerlackor, myror, silverfiskar, möss och råttor.

Har du drabbats av ohyra eller skadedjur i din lägenhet? Kontakta omedelbart Anticimex på telefon 035-161161. Ohyran ska utrotas om den inkräktar på lägenhetens användbarhet. Om du väljer att inte informera om eventuell ohyra och på så vis bidrar till spridning av denna kan du förlora din lägenhet.

Vi avråder starkt från att flytta innan saneringsperioden är avslutad eftersom du som hyresgäst kan bli ersättningsskyldig för sanering i den nya lägenheten om ohyran sprids även dit. Detta klassas som vårdslöshet.

 

Customer service