Byta lägenhet

HFAB erbjuder tjänsten ”Bobytet” där du som hyresgäst kan annonsera om lägenhetsbyte med en annan hyresrättsinnehavare. Annonserar gör du själv på Bobytet och din annons ligger uppe i 60 dagar.

Villkor för byte

För att ansöka om lägenhetsbyte krävs att du har haft ditt lägenhetsavtal i minst ett år och att du under det året inte har hyrt din lägenhet i andrahand, den ska alltså ha varit din huvudsakliga bostad. 

Du har rätt att byta din lägenhet med någon annan under förutsättning att den du byter med uppfyller våra grundkrav. Du kan bara byta hyresrätt mot hyresrätt.

När två hushåll väljer att byta lägenhet med varandra kallas det för direktbyte. Det är inget krav att den du byter med också är hyresgäst hos HFAB. Om byteslägenheten är hos annan hyresvärd än HFAB ska kopia på hyresavtalet bifogas ansökan. 

Tillstånd till lägenhetsbyte kräver att du har ett giltigt skäl. Med detta menas:

  • Ändrade familjeförhållanden – om behovet av en större, mindre eller billigare lägenhet beror på exempelvis tillökning i familjen, inledande av nytt förhållande, separation eller dödsfall.
  • Väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden – önskemål som lägre hyra.
  • Ändrade förhållanden på grund av studier eller arbetsplatsens läge.
  • Väsentligt förbättrad bostadsstandard. Om du kan få en väsentligt förbättrad bostadsstandard i form av till exempel en större och/eller nyrenoverad lägenhet kan det ugöra ett beaktansvärt skäl.

Så här annonserar du:

  • Logga in på Mina sidor. Längst ner, under delen ”Mina avtal” hittar du knappen ”Bobytet”. 
  • Klicka på Bobytet för att skapa din annons. Förutom den information som vi har beskrivit din lägenhet med kan du beskriva lägenheten och ange dina önskemål för ett eventuellt byte.
  • När du sparar annonsen publiceras den direkt på Bobytet. Du kan alltid gå tillbaka till annonsen för att avbryta den.
  • Din annons på Bobytet är publicerad i 60 dagar. Du ser vilka som anmält intresse att byta lägenhet med dig på samma plats som du skapade annonsen.

När du hittat någon du vill byta lägenhet med, fyller ni båda i blanketten för direktbyte. Blanketten måste undertecknas av båda parter. Handläggningstiden kan ta upp till två månader. Byte kan endast ske vid månadsskifte. Ni måste bifoga handlingar som styrker skälet med ansökan. Är inte ansökan komplett nekas bytet. Gäller bytet två HFAB-lägenheter måste båda parter ha beaktansvärda skäl för att bytet ska godkännas.

Vid ett direktbyte besiktigas alltid lägenheten först. Om det blir en avflyttningsfaktura efter besiktning måste den regleras innan nya avtal kan skrivas. Observera att du blir av med dina köpoäng vid ett lägenhetsbyte. Garage och fordonsplatser med separata avtal kan inte ingå i ett lägenhetsbyte. 

Customer service