Student

HFAB:s framtida talanger är ungdomar och studenter. Vi vill därmed erbjuda flera vägar in för att starta en karriär hos oss inom flera spännande områden. 

Vi är öppna för att, i den mån vi kan, ge dig som studerande möjlighet att på ett eller annat sätt skapa en anknytning till bygg- och fastighetsbranschen genom HFAB.

För att se lediga tjänster, aktuella praktikplatser/examensarbeten eller för att göra en intresseanmälan klicka här och fyll i din ansökan.

Studentmedarbetare

Du som student har möjlighet att få en tidsbegränsad anställning hos oss som "studentmedarbetare", samtidigt som du studerar på högskolenivå. Anställningen ger dig möjlighet att praktisera dina högskolekunskaper inom ditt framtida yrkesområde. Vi har ett nära samarbete med Högskolan i Halmstad och letar ständigt efter nya talanger!

Praktik

Som studerande, inom yrkeshögskola eller högskola/universitet, kan du ansöka om praktik eller verksamhetsförlagda studier hos oss. Vi kan inte garantera en praktikplats men i den mån vi har möjlighet vill vi gärna handleda och ta emot dig som praktikant hos oss. 

Examensarbete

Examensarbete ser vi som en stor utvecklingsmöjlighet både för dig och oss. Vi tror på ett samarbete som kan mynna ut i nya erfarenheter och insikter för alla inblandade.

Sommarjobb

Under sommaren tar HFAB in sommarjobbare främst i befattningarna husvärd, kundvärd och arbetsledare för projektet 150 Sommarjobb. Vi försöker att, i första hand, ge sommarjobb till de som studerar inför branschinriktade utbildningar på högskole- eller yrkeshögskolenivå.

150 sommarjobb

HFAB har även ett projekt som kallas för ”150 Sommarjobb” där vi under sommartid erbjuder 150 ungdomar jobb ute i våra områden. Är du mellan 16–19 år och bor inom HFAB:s fastigheter är du välkommen att söka ett sommarjobb hos oss under ansökningsperioden. Vi söker också ungdomsarbetsledare, vilket kan passa dig som jobbat i projektet under två tidigare somrar. Ansökan är tillgänglig under perioden 2019-02-11 till 2019-03-10.