Störningar i kabeltv-sändningen

Under onsdagen den 7 juni har flera av våra hyresgäster haft störningar i kabeltv-sändningen. Vi har kontaktat Tele2 för felsökning och nu ska sändningen fungera igen. Har du fortfarande problem med din tv-sändning? Då kontaktar du Tele2 direkt för att göra en felanmälan.

Tack för ditt tålamod!

Hållbarhet

Hållbar utveckling – ekologisk, social och ekonomisk – är en självklarhet för oss som allmännyttigt bostadsföretag. Vi ska ta ett aktivt samhällsansvar samtidigt som vi driver vår verksamhet enligt affärsmässiga principer. Hållbarhet ska genomsyra allt som vi gör.

Ekologisk hållbarhet innebär exempelvis att miljöbelastning från byggande och boende minimeras. Ekonomisk hållbarhet att företagets ekonomi präglas av långsiktighet, resurseffektivitet, återbruk och återvinning. Social hållbarhet att vi verkar för att människor kan leva ett gott liv och att samhället hålls samman.

Customer service