HFAB-stödet

HFAB vill möjliggöra för föreningar i Halmstads kommun att söka bidrag till enstaka aktiviteter eller inköp. Alla föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet har möjlighet att söka HFAB-stödet.

Krav för ansökan

HFAB delar endast ut HFAB-stödet till föreningar verksamma i Halmstads kommun. HFAB samarbetar inte med religiösa eller politiska föreningar, föreningar som saknar demokratiska principer som värdegrund för sin verksamhet.

För att kunna ansöka om HFAB-stödet behöver din förening bifoga underlag (exempelvis offert eller kvitto). Utbetalning sker efter inskickat underlag på beställning eller inköp. I samband med att ni genomför eller använder inköpt material med bidrag av HFAB-stödet vill vi att ni skickar in dokumentation i form av bilder till oss. Som vi kan använda i våra kommunikationskanaler samt i vår årsbok.

Ansök om HFAB-stödet

Vår förening är politiskt obunden
Vår förening är religiöst obunden
Föreningen är ansluten till Riksidrottsförbundet
Customer service