HFAB-stödet

HFAB vill möjliggöra för föreningar i Halmstads kommun att söka bidrag till enstaka aktiviteter eller inköp. Alla föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet har möjlighet att söka HFAB-stödet.

Krav för ansökan

HFAB delar endast ut HFAB-stödet till föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet och som är verksamma i Halmstads kommun. HFAB samarbetar inte med religiösa och politiska föreningar eller föreningar som saknar demokratiska principer som värdegrund för sin verksamhet.

För att kunna ansöka om HFAB-stödet behöver din förening bifoga underlag (exempelvis offert eller kvitto). Utbetalning sker efter inskickat underlag på beställning eller inköp. I samband med att ni genomför eller använder inköpt material med bidrag av HFAB-stödet vill vi att ni skickar in dokumentation i form av bilder till oss som vi kan använda i våra kommunikationskanaler samt i vår årsbok.

Din förening kan ansöka om flera HFAB-stöd, men max 5 000 kronor för varje inköp eller aktivitet. 

Ansök om HFAB-stödet

Vår förening är politiskt obunden
Vår förening är religiöst obunden
Föreningen är ansluten till Riksidrottsförbundet
Customer service