Adressändring

Tänk på att anmäla din adressändring i god tid innan du flyttar. Du gör en flyttanmälan på Skatteverket webbplats. På detta vis kommer post från myndigheter att komma till din nya adress. Du behöver ange Lantmäteriets lägenhetsnummer när du gör din flyttanmälan. Lägenhetsnumret hittar du i ditt hyresavtal.

Skatteverket sprider din nya adress till flera myndigheter, kommuner och regioner, större banker och försäkringsbolag. Du måste själv anmäla din nya adress till privatpersoner, föreningar och organisationer du är medlem i, tidningar du prenumererar på och företag.

Vill du eftersända din post kan du beställa tjänsten hos Svensk Adressändring AB.

Customer service