Parkeringsplats

För att kunna stå i vår fordsonplatskö behöver du ha ett hyresavtal för en lägenhet med oss. När du står i fordonsplatskön kan du söka en parkeringsplats, carportsplats eller garageplats. Du ställer dig i fordonsplatskön genom att logga in på Mina sidor och klicka dig vidare till "Mitt sökande" och "Fordonsplats".

Du har rätt att söka fordonsplats var du vill, men om du söker en plats utanför ditt närområde eller om du inte har ett lägenhetsavtal hos HFAB tillkommer 25 procent i moms på månadshyran.

Två vägar till fordonsplats

Det finns två sätt att få en fordonsplats hos HFAB, via köpoäng eller ”först till kvarn”. Här hittar du våra lediga fordonsplatser. Om du är intresserad av fordonsplats lämnar du en intresseanmälan, det gör du genom att logga in på Min sidor.

När du hyr en fordonsplats nollställs dina köpoäng i fordonsplatskön. Du börjar samla köpoäng på nytt då avtalet börjar gälla.

Skulle en fordonsplats inte bli uthyrd hyrs den i nästa skede ut enligt ”först till kvarn-principen" som innebär att den som först anmäler sitt intresse får hyra fordonsplatsen. När du hyr en fordonsplats på detta sätt får du som sökande behålla dina köpoäng i fordonsplatskön. 

Ingen fordonsplats utan ett hyresavtal på lägenhet

Du kan inte behålla din fordonsplats om du säger upp ditt lägenhetsavtal, men om du flyttar till en annan HFAB-lägenhet får du behålla fordonsplatsavtalet. Tänk bara på att för den som hyr en lägenhet utanför sitt närområde tillkommer 25 procent i moms på månadshyran.

För befintliga hyresgäster som flyttar till annan lägenhet inom HFAB behålls köpoängen i fordonsplatskön. Hyrda fordonsplatser eller köpoäng i fordonsplatskön kan aldrig överlåtas till ny hyresgäst vid direktbyte. När du flyttar nollställs dina köpoäng i fordonsplatskön.

Fordonsplatser har tre månaders uppsägningstid.

Viktig information om garagen

Garaget får du bara parkera bil, motorcykel eller moped. Fordonen ska vara låsta. Inga reparations- eller underhållsarbeten som är störande får utföras, ej heller sådana arbeten vilka medför risk för brand eller annan skada. Enstaka, ej brännbara, skåp eller dylikt för förvaring av material tillhörande bil med mera accepteras. Garaget får endast användas av kontraktsinnehavaren.

Customer service