Så jobbar HFAB för att minska smittspridningen av covid-19

Vi har infört tillfälliga öppettider för besök på Kundcenter och stängt våra husvärdskontor tillfälligt. Vi tar emot alla felanmälningar som vanligt, med skillnaden att vi numera har 30 dagar i stället för fem på oss att åtgärda dem. Mer information om vårt arbete med att minska smittspridningen. Ta hand om dig!

 

Individuell mätning för vatten och el saknas på vissa hyresfakturor

Vi har för tillfället störningar i vårt fastighetssystem, vilket har orsakat problem med att få med den så kallade IMD-avläsningen (individuell mätdata och debitering för vatten och/eller el) på februari månads hyresavisering. Mer information. 

Hyra parkeringsplats

Det finns en fordonsplatskö oavsett var i Halmstad du vill hyra parkeringsplats eller garage. Du har rätt att söka fordonsplats var du vill, men om du söker fordonsplats utanför ditt närområde tillkommer 25 procent i moms på månadshyran.

Två vägar till fordonsplats
Det finns två sätt att få en fordonsplats hos HFAB, via köpoäng eller ”först till kvarn”. Lediga fordonsplatser presenteras i Bosök där den med flest köpoäng som anmäler sitt intresse får hyra fordonsplatsen. När du hyr en fordonsplats nollställs dina köpoäng i fordonsplatskön och du börjar samla köpoäng på nytt då avtalet börjar gälla.

Skulle en fordonsplats inte bli uthyrd hyrs den i nästa skede ut enligt ”först till kvarn”-principen som innebär att den som först anmäler sitt intresse får hyra fordonsplatsen. När du hyr en fordonsplats på detta sätt får du som sökande behålla dina köpoäng i fordonsplatskön. 

Ingen fordonsplats utan ett hyresavtal på lägenhet
Du kan inte behålla din fordonsplats om du säger upp ditt lägenhetsavtal, men om du flyttar till en annan HFAB-lägenhet får du behålla fordonsplatsavtalet. Tänk bara på att för den som hyr en lägenhet utanför sitt närområde tillkommer 25 procent i moms på månadshyran

För befintliga hyresgäster som flyttar till annan lägenhet inom HFAB behålls köpoängen i fordonsplatskön. Hyrda fordonsplatser eller köpoäng i fordonsplatskön kan aldrig överlåtas till ny hyresgäst vid direktbyte. När du flyttar nollställs dina köpoäng i fordonsplatskön.

Fordonsplatser har 3 månaders uppsägningstid.

Viktig information!
Garaget är endast avsett för bil, motorcykel och moped och skall vara låst även om fordonet ej finns i garaget Inga reparations- eller underhållsarbeten som är störande får utföras, ej heller sådana arbeten vilka medför risk för brand eller annan skada. Enstaka, ej brännbara, skåp eller dylikt för förvaring av material tillhörande bil mm accepteras. Garaget får endast användas av kontraktsinnehavaren.

Customer service