Hyresgästtidning

Att skapa bra kontakt med våra hyresgäster ser vi som A och O. För att lyckas med det använder vi oss av olika kanaler – däribland vår hyresgästtidning. Denna har genom åren sett olika ut och haft olika namn. På senare år heter den hallå! Trots namnbyten har syftet med hyresgästtidningen alltid varit detsamma: att informera om vad som händer och inspirera till ett bättre boende. Här kan du ladda ner och läsa några nummer av hallå!

Image text

Hallå nr 1 2020

Image text

Hallå nr 3 2019

Image text

Hallå nr 2 2019

Image text

hallå nr 1 2019

Image text

hallå nr 4 2018

Image text

Hallå nr 3 2018

Image text

Hallå nr 2 2018