Underhållsfonden

Dags att göra om?

Vill du boka en tid för prata om förfrågningar som gäller underhållsfonden lägger du ett ärende på Mina sidor. Överst på sidan hittar du en knapp som leder dig dit. Vill du kontakta oss på annat sätt hittar du våra öppettider och kontaktvägar här. 

På dina betalda hyresavier kan du se lägenhetens fondsaldo.

Gör om hemma med Underhållsfonden. Vardagsrum tapetserat med beige strukturtapet. En vit soffa, fåtölj och stålampa är inredningsförslag.

Alla lägenheter (bortsett från studentlägenheter, blockförhyrda lägenheter och lägenheter med korttidsavtal) är knutna till en underhållsfond, vars saldo du kan använda för att göra om hemma. Varje månad sätter vi över en summa pengar från hyran till din lägenhets underhållsfond.

 

Vill du göra om hemma gör du en förfrågan till HFAB. Du kontaktar oss enklast genom att lägga ett ärende på Mina sidor.

Detta kan du använda underhållsfonden till

Underhållsfonden kan användas till det som är ytskiktsunderhåll i din lägenhet:

  • Tapetsering
  • Målning av väggar och tak
  • Byte av golv
  • Slipning av parkettgolv

Övriga åtgärder som omfattas av underhållsfonden beslutas av HFAB, till exempel byten av innerdörrar och köksbänkar eller snickerimålning och lackering av köksluckor.

Renovering av badrum, våtutrymmen och WC omfattas inte av lägenhetens underhållsfond. Denna typ av renovering ligger i fastighetsunderhållet och planeras och genomförs av HFAB.

Tidsfrister

Dessa tidsfrister gäller för respektive underhållsåtgärd:

  • Golv: 13–17/22 år
  • Slipning av parkett: 15 år
  • Målning: 5–13 år
  • Tapetsering: 5–13 år

Eftersom du som bor i lägenheten ges möjlighet att påverka underhållet via vårt fondsystem är det viktigt att du tar långsiktiga beslut för att kunna göra det underhåll som behövs.

Det är funktion och hållbarhet som styr vad underhållsfonden används till. Som ett exempel ska golv och tapeter som är i bra och fint skick inte bytas ut i onödan. HFAB:s mål är att både du och framtida hyresgäster ska ha ett boende med jämn kvalitet och underhåll. Det handlar om bättre boendekvalitet över tid, helt enkelt.

Tack för att du bidrar till hållbart underhåll med HFAB!

När du vill använda underhållsfonden

För att göra en förfrågan om att använda saldot i underhållsfonden måste saldot räcka till det underhåll du vill göra. Saldot ökar månadsvis och baseras på antalet kvadratmeter i din lägenhet. Om saldot inte räcker kan du antingen vänta tills saldot är tillräckligt eller själv betala mellanskillnaden. Väljer du det senare, att betala mellanskillnaden, kommer den överstigande summan att debiteras på din nästa hyra.

Underhållsfondens saldo beror på vilket underhåll som tidigare har använts till lägenheten av dig själv eller tidigare hyresgäster. Skapa ett ärende på Mina sidor om du har frågor eller vill få hjälp och rådgivning kring din lägenhets underhållsbehov.

Så här går processen till

1. Lägg ett ärende på Mina sidor eller kontakta vårt kundcenter. Då skickas ditt ärende vidare till din kundvärd.

2. Förbered dig genom att kolla igenom våra tidsfrister för underhåll, vår prislista och din lägenhetsritning för att se vad du kan göra i din lägenhet. Lägenhetsritningen hittar du på Mina sidor. Ta del av våra materialval i broschyrerna här nedanför och notera vilken färg, tapet eller golv du önskar. 

3. Din kundvärd kontaktar dig för att boka in en tid, antingen en telefontid eller ett besök i din lägenhet. 

4. Om din förfrågan om underhåll blir godkänd skickar kundvärden ett beställningserkännande till dig via mejl. Detta beställningserkännande behöver du signera med BankID. Om din förfrågan inte blir godkänd kommer din kundvärd att informera dig om det.

5. När vi har fått tillbaka ditt signerade beställningserkännande kommer en av våra entreprenörer att kontakta dig för att boka in ett startdatum för arbetet.

6. Om du inte är nöjd med HFAB:s beslut som rör förfrågan om att använda underhållsfonden kan du överklaga det. Överklagan ska lämnas skriftligt till HFAB inom tre veckor från att du har fått beslutet. Tänk på att skriva varför du vill överklaga beslutet och motivera varför det bör ändras. Beslut som gäller hyreshöjande val kan inte överklagas.

Hantverkare eller fixa själv?

För målning och tapetsering kan du välja att hantverkare som HFAB anlitar utför arbetet eller själv göra arbetet och välja färg eller tapeter via underhållsfonden. Du kan se lägenhetens underhållsfondsaldo under Mina sidor och på hyresavin.

Gör om på egen hand

Underhållsfonden är skapad så att du kan välja att tapetsera och måla väggar själv, genom att använda det sortiment som HFAB erbjuder i underhållsfonden. På så vis räcker fondsaldot längre och till mer underhåll. Det material som bekostas med underhållsfonden ska användas i den rumsenhet som har angetts vid förfrågan.

Om du utför underhåll på egen hand, tänk på att arbetet som utförs måste vara fackmannamässigt utfört annars riskerar du att bli ersättningsskyldig den dag du flyttar ut. Utöver stickprovskontroller utförs kontroll av att allt utfört arbete vid avflyttningsbesiktningen.

Underhållsfonden tillhör lägenheten

Underhållsfonden tillhör lägenheten och får användas av dig som bor i lägenheten tills den dag du säger upp lägenhetsavtalet. När du flyttar stannar underhållsfonden kvar i lägenheten för nästa hyresgäst att använda.

Om du flyttar till en annan av HFAB:s lägenheter får du i stället möjlighet att använda underhållsfonden som tillhör den nya lägenheten.

Customer service