Samarbetsavtal

Du som förening verksam i Halmstads kommun har möjlighet att söka ett samarbetsavtal med HFAB. Samarbeten och aktiviteter med föreningar i kommunen är en del i vårt arbete med att skapa ett bättre Halmstad. Allas lika värde är viktigt för oss på HFAB. Vi samarbetar med föreningar som skapar samhällsnytta och som lever upp till HFAB:s värdegrund ”Vi utvecklas tillsammans” och ”Vi tänker nytt och hållbart”. Här kan du söka samarbetsavtal för din förening.

Krav för ansökan

HFAB delar endast ut HFAB-stödet till föreningar verksamma i Halmstads kommun. Alla föreningar, verksamheter och aktiviteter kopplade till samarbetsavtal ska följa HFAB:s mål och värdegrund. HFAB samarbetar inte med religiösa eller politiska föreningar, föreningar som saknar demokratiska principer som värdegrund för sin verksamhet.

Ansök om samarbetsavtal

Vår förening är politiskt obunden.
Vår förening är religiöst obunden.
Föreningen är ansluten till ett förbund som är med i Riksidrottsförbundet.
Alla våra ledare och funktionärer som är i kontakt med barn i vår förening måste lämna utdrag ur belastningsregistret.
Vår förening har upprättade policydokument för till exempel likabehandling, jämställdhet, inkludering mm

Föreningsinformation

Antal medlemmar som är under 18 år
Andel pojkar som är under 18 år
Erbjuds träning för funktionsnedsättning?

Tillsammans gör vi skillnad

Trygghetsvandring
Solrosparken vecka 24-31: delta med en aktivitet (2-4 timmar) under en eftermiddag
Andersbergsfestivalen: delta med en aktivitet (2-4 timmar)
Söndrumsdagen: delta med en aktivitet (2-4 timmar)
Genomföra aktiviteter under skollov under året (kvällstid och dagtid)
Kan tänka oss att delta i andra arrangemang som HFAB har under året för sina hyresgäster.
Customer service