Styrelse

Vill du skicka e-post till någon i styrelsen gör du det via e-postadressen styrelsen@hfab.se

Bruno Petersson

Ordförande

Jenny Robertsson

1:e vice ordförande

Joacim Svensson

2:e vice ordförande

Carl-Johan Eriksson

Ledamot

Jan-Åke Hansson

Ledamot

Annica Elveroth

Ledamot

Filip Bauer

Facklig representant Unionen

Ulf Jacobsson

Facklig representant Fastighetsanställdas förbund

Sammanträdesdagar 2023

  • 17 februari
  • 23 mars
  • 13 april
  • 28 april
  • 24 maj
  • 21 juni
  • 22 september
  • 20 oktober
  • 14 december
Customer service