Styrelse

Vill du skicka e-post till någon i styrelsen gör du det via e-postadressen styrelsen@hfab.se

Jimmie Tschander

Ordförande (C)

Maria Persdotter

Vice ordförande (S)

Jan-Åke Hansson

Ledamot (M)

Robert Carlsson

Ledamot (S)

Caroline Carlsson

Ledamot (L)

Joacim Svensson

Ledamot (SD)

Mariann Norell

Ledamot (V)

Filip Bauer

Personalrepresentant Unionen

Ulf Jacobsson

Personalrepresentant Fastighetsanställdas förbund

Sammanträdesdagar 2022

  • 18 februari
  • 22 april
  • 13 maj
  • 17 juni
  • 16 september
  • 14 oktober
  • 16 december
Customer service