Driftstörning vid bokning av tvättstuga via Mina Sidor

Just nu kan du inte boka tvättid på Mina Sidor. Vi arbetar för att lösa detta så fort som möjligt.

Du kan fortfarande boka tvättid via bokningstavlan som tillhör din tvättstuga. Tack för din förståelse! 

Hyra ut i andra hand

För dig som vill hyra ut i andra hand följer HFAB hyresnämndens principer. Du behöver ett skriftligt intyg och godkännande från oss för att få hyra ut lägenheten i andra hand.

För att din andrahandsuthyrning ska bli godkänd måste du ha ett beaktansvärt skäl så som:

  • Tillfälligt arbete på annan ort som inte ligger inom pendlingsbart avstånd. Vid en tillsvidareanställning kan andrahandsuthyrning godkännas under provanställningen. Anställningsavtal bufogas som intyg.
  • Studier på annan ort som inte ligger inom pendlingsbart avstånd. Studieintyg bifogas som intyg.
  • Provboendet, vilket innebär att ni vill provbo i ett parförhållande. För att beviljas detta får ni inte tidigare ha bott tillsammans. Hyresavtal dit ni ska flytta bifogas som intyg. Detta är det enda undantaget där ni som hyresgäster hos HFAB kan ha två aktuella hyresavtal samtidigt. När ni ansöker om andrahandsuthyrning på grund av provboende är det max för ett år. Detta innebär att ni efter nio månader behöver ta ställning till om ni ska fortsätta att bo tillsammans. Om inte behöver du säga upp avtalet som du har en andrahandsuthyrning på. 
  • Längre utlandsvistelse på minst fyra månader.
  • Ålder och/eller sjukdom. Du kan ha beaktansvärda skäl om du läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom, men samtidigt har skäl till att behålla anknytningen till din lägenhet. Du behöver bifoga läkarintyg.

Det kan finnas andra beaktansvärda skäl än de som har nämnts ovan, till exempel särskilda situationer där du som hyresgästen har påtagliga skäl att inte använda lägenheten men samtidigt skäl att behålla anknytning till den. Ett exempel kan vara vård av anhörig i dennes hem.

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand ansöker du om detta på blanketten för andra handsuthyrning, som också finns att hämta i vår kundcenter. Ansökan beviljas sex månader eller ett år i taget. Därefter har du möjlighet att ansöka om förlängning, upp till max tre år. 

Under vecka 27-32 har hanteringen av andrahandsuthyrning längre handläggningstid på grund av semestertider. 

Förstahandshyresgästen är alltid ansvarig gentemot HFAB vid utebliven hyresbetalning eller vid störning, samt vid uppkomna skador i lägenheten.
Tänk på att den tilltänkta andrahandshyresgästen inte får ha några hyresskulder eller en misskött relation till HFAB och att det är ert gemensamma ansvar att ha se till att en gällande hemförsäkring finns, samt att ni bör upprätta ett avtal sinsemellan.

Se till att bli godkänd innan du hyr ut

Om det framkommer att du hyr ut din lägenhet utan HFAB:s tillstånd förlorar du hyresavtalet med omedelbar verkan, får en spärr för misskött relation hos HFAB under två års tid och mister dina köpoäng. Regelbundna kontroller görs i beståndet.

En upplåtelse av en del av lägenheten anses vara för självständigt brukande om förstahandshyresgästen inte använder lägenheten som sin huvudsakliga bostad. Då är uthyrningen att anse som andrahandsuthyrning, inte som inneboende.

Hyresavtalet kan även sägas upp med omedelbar verkan om förstahandshyresgästen tar ut en högre hyra än dem själva betalar. Undantag är om man hur ut den möblerad, då kan man hyra ut med eventuellt tillägg på max 15% enligt hyreslagen.

Hyr aldrig ut en lägenhet i andra hand utan att skriva ett avtal mellan dig och andrahandshyresgästen. Exempel på avtal finns hos Hyresgästföreningen.

Customer service