Hyra ut i andra hand

Om du inte ska använda din lägenhet själv under en viss tid kan du hyra ut din lägenhet i andra hand. Tänk på att du behöver ett giltigt skäl och ett skriftligt intyg och godkännande från oss för att få göra en andrahandsuthyrning.

För att din andrahandsuthyrning ska bli godkänd måste du ha ett beaktansvärt skäl. Det kan vara:

  • Tillfälligt arbete på annan ort som inte ligger inom pendlingsbart avstånd, det vill säga en restid på cirka tre timmar per dag eller cirka 20 mil per dag. Vid en tillsvidareanställning kan andrahandsuthyrning godkännas under provanställningen. Bifoga ditt anställningsavtal som intyg.
  • Studier på annan ort som inte ligger inom pendlingsbart avstånd, det vill säga en restid på cirka tre timmar per dag eller cirka 20 mil per dag. Bifoga ditt studieintyg.
  • Provboende, vilket innebär att du och någon annan vill provbo i ett parförhållnde. För att ni ska beviljas detta får ni inte ha bott tillsammans tidigare. Bifoga hyresavtalet till lägenheten dit ni ska flytta. Provboende är det enda undantaget där ni som hyresgäster hos HFAB kan ha två aktuella hyresavtal samtidigt. När ni ansöker om andrahandsuthyrning på grund av provboende är det för max ett år. Detta innebär att ni efter nio månader behöver ta ställning till om ni ska fortsätta att bo tillsammans. Om inte behöver du säga upp avtalet som du har en andrahandsuthyrning på. 
  • Längre utlandsvistelse på minst fyra månader.
  • Ålder och/eller sjukdom. Du kan ha beaktansvärda skäl om du läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom, men samtidigt har skäl till att behålla anknytningen till din lägenhet. Du behöver bifoga läkarintyg.

Det kan även finnas andra beaktansvärda skäl för, till exempel särskilda situationer där du som hyresgäst har påtagliga skäl för att inte använda lägenheten men samtidigt har skäl för att behålla anknytning till den. Ett exempel kan vara vård av anhörig i den anhöriges hem.

Så ansöker du om att få hyra ut i andra hand

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand ansöker du om detta på blanketten för andra handsuthyrning, som också finns att hämta i vårt kundcenter. Ansökan beviljas sex månader eller ett år i taget. Därefter har du möjlighet att ansöka om förlängning, upp till max tre år. 

Tänk på detta om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand

  • Ansök alltid om tillstånd för andrahandsuthyrning
  • Hyr aldrig ut en lägenhet i andra hand utan att skriva ett avtal mellan dig och andrahandshyresgästen. Exempel på avtal finns hos Hyresgästföreningen.
  • Du som förstahandshyresgäst är alltid ansvarig för lägenheten vid utebliven hyresbetalning, störningar eller uppkomna skador i lägenheten.
  • Tänk på att den tilltänkta andrahandshyresgästen inte får ha några hyresskulder eller en misskött relation till HFAB och att det är ert gemensamma ansvar att se till att det finns en gällande hemförsäkring och ett avtal mellan er.

Olovlig andrahandsuthyrning

Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan HFAB:s tillstånd. Om det framkommer att du hyr ut din lägenhet utan tillstånd förlorar du hyresavtalet med omedelbar verkan, får en spärr för misskött relation hos HFAB under två års tid och mister dina köpoäng. Vi gör regelbundna kontroller av olovlig andrahandsuthyrning.

Hyresavtalet kan även sägas upp med omedelbar verkan om du som förstahandshyresgäst tar ut en högre hyra än du själv betalar. Undantag är om du hyr ut lägenheten möblerad. Enligt hyreslagen kan du då hyra ut lägenheten med ett eventuellt tillägg på max 15 procent. 

Därför är det viktigt att ansöka om tillstånd för att få hyra ut en lägenhet i andra hand

HFAB vill att du som hyresgäst ska veta vilka dina grannar är och att du ska känna dig trygg när du bor hos oss. Den olagliga bostadsmarknaden med oriktiga hyresförhållanden är ett nationellt problem. Oriktiga hyresförhållanden är till exempel olovlig andrahandsuthyrning, försäljning av förstahandskontrakt, skenbyten eller uthyrning av lägenheter som hotellrum.

HFAB gör regelbundna kontroller av olovlig andrahandsuthyrning. Varje år tar vi tillbaka drygt 100 lägenheter där det har förekommit oriktiga hyresförhållanden. På detta vis frigör vi lägenheter till de som står i vår bostadskö.

I samband med att hyreslagen ändrades 2019 skärptes straffen för den som hyr ut sin lägenhet utan tillstånd eller som ägnar sig åt kontraktshandel.

Sveriges allmännytta om de hårdare reglerna mot svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning.

Skillnaden mellan andrahandsuthyrning och att ha någon som inneboende

Om du som förstahandshyresgäst inte använder lägenheten som din huvudsakliga bostad och samtidigt låter en annan person bo där räknas detta som andrahandsuthyrning. Om du som förstahandshyresgäst själv bor i lägenheten och samtidigt låter en annan person bo där räknas den andra personen som inneboende. 

Vill du hyra en lägenhet i andra hand?

Du som planerar att hyra en av HFAB:s lägenheter i andra hand ska alltid försäkra dig om att andrahandsuthyrningen är godkänd av oss. Det vet du när du får ett beslut av oss via e-post. Vi ger dig besked både om du har rätt att hyra i andra hand, eller inte.

Mer information om vilka regler som gäller när du vill hyra en lägenhet i andra hand.

Misstänker du att någon hyr ut sin lägenhet utan tillstånd?

Om du misstänker att någon hyr ut sin lägenhet i andra hand utan HFAB:s tillstånd är vi tacksamma för att du berättar det för oss. Här kan du fylla i ett formulär med information som vi behöver för att undersöka den eventuella olovliga andrahandsuthyrningen. Du får självklart vara anonym. Tack för din hjälp! Tillsammans skapar vi trygga hem.

Customer service