Hyra ut i andra hand

För dig som vill hyra ut i andra hand följer HFAB hyresnämndens principer. Ett skriftligt intyg från oss krävs för att få hyra ut lägenheten i andra hand. För att din andrahandsuthyrning ska bli godkänd måste du ha ett beaktansvärt skäl:

  • Tillfälligt arbete/studier på annan ort eller i annat land. Arbetsgivarintyg eller studieintyg erfordras. Orten bör ej ligga inom normalt pendlingsavstånd dvs restid ca 3 tim/dag eller ca 20 mil/dag).
  • Särskilda familjeförhållanden. Ett skäl till detta kan vara när en hyresgäst vill provbo i ett parförhållande. För att beviljas detta får man inte ha bott tillsammans tidigare. Om man ska provbo i en lägenhet vill vi ha kopia på din kommande sambos hyresavtal/köpeavtal dit du flyttar. Observera att man som provsambo får beviljat andrahandsuthyrning i max ett år, inklusive tre månaders uppsägningstid. 
  • Längre utlandsvistelse (minst 4 månader). Kopia på biljett ska kunna uppvisas. 
  • Ålder eller sjukdom. En hyresgäst kan ha beaktansvärda skäl om han eller hon läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom. Läkarintyg krävs.

 Det kan finnas andra beaktansvärda skäl än de som nämnts ovan, till exempel särskilda situationer där hyresgästen har påtagliga skäl att inte använda lägenheten men samtidigt skäl att behålla anknytning till den. Ett exempel kan vara vård av anhörig i dennes hem.

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand ansöker du om detta på blanketten för andra handsuthyrning, som också finns att hämta i vår kundcenter. Ansökan beviljas sex månader eller ett år i taget. Därefter har du möjlighet att ansöka om förlängning, upp till max tre år. 

Förstahandshyresgästen är alltid ansvarig gentemot HFAB vid utebliven hyresbetalning eller vid störning, samt vid uppkomna skador i lägenheten.
Tänk på att den tilltänkta andrahandshyresgästen inte får ha några hyresskulder eller en misskött relation till HFAB och att det är ert gemensamma ansvar att ha se till att en gällande hemförsäkring finns, samt att ni bör upprätta ett avtal sinsemellan.

Se till att bli godkänd innan du hyr ut!
Om det framkommer att du hyr ut din lägenhet utan HFAB:s tillstånd, förlorar du hyresavtalet med omedelbar verkan, och du får en spärr för misskött relation hos HFAB under två års tid. Regelbundna kontroller görs i beståndet.

En upplåtelse av en del av lägenheten anses vara för självständigt brukande om förstahandshyresgästen inte använder lägenheten som sin huvudsakliga bostad. Då är uthyrningen att anse som andrahandsuthyrning, inte som inneboende.

Hyresavtalet kan även sägas upp med omedelbar verkan om förstahandshyresgästen tar ut en högre hyra än dem själva betalar. Undantag är om man hur ut den möblerad, då kan man hyra ut med eventuellt tillägg på max 15% enligt hyreslagen.

Hyr aldrig ut en lägenhet i andra hand utan att skriva ett avtal mellan dig och andrahandshyresgästen. Exempel på avtal finns hos Hyresgästföreningen eller så söker du på nätet.

Customer service