Besiktning och avflyttning

När du har sagt upp din lägenhet genomför HFAB två besiktningar. Den första besiktningen, avflyttningsbesiktningen, ska bokas inom sju dagar från uppsägningen.

Vid det första tillfället går besiktningspersonen igenom lägenhetens generella skick och noterar eventuella skador i lägenheten i ett besiktningsprotokoll. Protokollet får du därefter ta del av. Syftet med denna besiktning är att fånga upp vad som behöver åtgärdas i lägenheten samt att protokollföra lägenhetens skick innan nästa hyresgäst flyttar in.

Den andra besiktningen, städbesiktningen, utförs i samband med att du flyttar ut ur lägenheten. Då ska lägenheten vara städad och i skick för nästkommande hyresgäst. Vi tittar då även efter eventuella anmärkningar från avflyttningsbesiktningen. Lösöre, som inte tillhör HFAB, kommer i detta läge att plockas bort - om inget annat avtalats med den inflyttande hyresgästen. Städbesiktningen bokar du själv med din kundvärd. För att boka tid, lägg ett ärende via Mina sidor eller kontakta vårt kundcenter så kontaktar vi dig.

Kom ihåg att:

  • Anmäla flytt hos Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring.
  • Säg upp dina el-, telefoni- och bredbandsavtal
  • Rensa ur eventuella förråd och garage
  • Flyttstäda alla utrymmen
  • När det är dags för flyttstädningen är det viktigt att gå igenom även balkong och/eller uteplats. Dessa räknas in i lägenheten.
  • Samla ihop dina nycklar och liknande (till exempel tag, parkeringstillstånd, tvättkort/tvättcyliner)

Frågor och svar

Flytta ut större möbler 30 cm från väggen och rulla ihop mattor. Detta för att kunna utföra en så korrekt besiktning som möjligt.

Du väljer själv om du vill städa eller inte. Däremot ska du ha tömt och städat lägenheten grundligt vid städbesiktningen som utförs i samband med avflyttningen.

Fackmannamässigt innebär att de åtgärder som görs ska vara enligt branschens standard. Olika åtgärder har olika praxis som ska följas. Detta för att säkerställa att åtgärden inte orsakar skada på fastigheten eller behövs göras om i närtid på grund av försummelse.

Persienner ingår oftast inte i lägenhetens underhåll och du blir då inte heller återbetalningsskyldig. Om du är osäker kan kontakta din kundvärd.

När du flyttar in i lägenheten har du åtta dagar på dig att komplettera besiktningsprotokollet med skador som inte finns registrerade. Om du missar att anmäla nytillkomna skador efter besiktningen blir du ansvarig för dessa skador. Därför är det viktigt att du alltid hör av dig till HFAB inom åtta dagar från det att du upptäcker skadan.

Ja. Du är ansvarig för såväl gäster som hantverkare som vistas i lägenheten. Ett undantag är dock hantverkare som är anlitade av HFAB. Kontakta snarast din kundvärd. 

Om du har orsakat en skada på tapeten som bedöms som ”onormalt slitage” är du skyldig att ersätta HFAB för åtgärdandet av skadan. Du betalar dock endast den nuvarande tapetens värde, ett så kallat ”restvärde”.

När du bor i en lägenhet är det oundvikligt att det sker någon form av slitage. Detta slitage kallas för ”normalt slitage” och är inget du blir ersättningsskyldig för. Just plugghål i väggen är ett utmärkt exempel på normalt slitage och leder i normalfallet inte till en ersättningsskyldighet för den avflyttande hyresgästen. Skulle plugghålen däremot vara onormalt stora eller orsakat större skador på väggen kan vi göra bedömningen att det handlar om ”onormalt slitage”. Då är du skyldig att ersätta skadan.

Målsättningen är att genomföra avflyttningsbesiktningen inom sju dagar. Kort därefter publicerar vi lägenheten på hfab.se. Annonsen ligger ute i fem dagar, därefter kommer de fem personerna som fått ett erbjudande på lägenheten att gå på visning. Kom ihåg att du är skyldig att visa upp lägenheten för de fem som fått erbjudande. Om du inte har möjlighet att visa lägenheten anmäler du det till din kundvärd. När avflyttningsdagen börjar närma sig bokar du en städbesiktning med din husvärd.

Det är viktigt att du informerar din hyresgäst om avflyttningsbesiktningen som utförs inom sju dagar från uppsägningen. Det är även viktigt att ni kommer överens om vem som ska visa lägenheten för de fem som får ett lägenhetserbjudande. HFAB kan även visa lägenheten om det behövs.

Customer service