Driftstörning vid bokning av tvättstuga via Mina Sidor

Just nu kan du inte boka tvättid på Mina Sidor. Vi arbetar för att lösa detta så fort som möjligt.

Du kan fortfarande boka tvättid via bokningstavlan som tillhör din tvättstuga. Tack för din förståelse! 

Att hyra i andra hand

Du som planerar att hyra en av HFAB:s lägenheter i andra hand ska alltid försäkra dig om att andrahandsuthyrningen är godkänd av oss. Det vet du när en kopia av den ansökningsblankett som förstahandshyresgästen lämnat in skickas hem till dig. Vi ger dig besked både om du har rätt att hyra i andra hand, eller inte.

Obs! Avtalsrelationen är alltid med den hyresgäst som hyr i första hand. Du som andrahandshyresgäst blir alltså med ansökningsblanketten enbart informerad om uthyrningen är godkänd eller ej – den räknas inte som ett avtal varken mellan dig och HFAB eller dig och förstahandshyresgästen.

Att tänka på om du hyr i andra hand:

  • Den som vill bli andrahandshyresgäst i en av våra lägenheter får inte ha några hyresskulder eller misskött relation till HFAB.
  • Du som hyr i andra hand kan aldrig överta hyreskontraktet.
  • Ha alltid en gällande hemförsäkring!
  • Hyr aldrig en lägenhet i andrahand utan att skriva ett avtal sinsemellan dig och förstahandshyresgästen. Exempel på avtal finns hos Hyresgästföreningen eller så kan du söka på nätet.
  • Om det framkommer att du hyr ut din lägenhet utan HFAB:s tillstånd förlorar du hyresavtalet med omedelbar verkan, får en spärr för misskött relation hos HFAB under två års tid och förlorar dina köpoäng.
  • En upplåtelse av en del av lägenheten anses vara för självständigt brukande om förstahandshyresgästen inte använder lägenheten som sin huvudsakliga bostad. Då är uthyrningen att anse som andrahandsuthyrning, inte som inneboende.

  • Hyresavtalet kan även sägas upp med omedelbar verkan om förstahandshyresgästen tar ut en högre hyra än dem själva betalar. Undantag är om man hur ut den möblerad, då kan man hyra ut med eventuellt tillägg på max 15% enligt hyreslagen.

Vill du veta mer om vad som gäller vid andrahandsuthyrning hänvisar vi till hyreslagen. Vi genomför regelbundna kontroller av beståndet. Vill du läsa mer om uthyrning i andrahand, se våra fullständiga riktlinjer.

Customer service