Att hyra i andra hand

Du som planerar att hyra en av HFAB:s lägenheter i andra hand ska alltid försäkra dig om att andrahandsuthyrningen är godkänd av oss. Det vet du när du får ett beslut av oss via e-post. Vi ger dig besked både om du har rätt att hyra i andra hand, eller inte.

Obs! Avtalsrelationen är alltid med den hyresgäst som hyr i första hand. Du som andrahandshyresgäst blir alltså med ansökningsblanketten enbart informerad om uthyrningen är godkänd eller ej – den räknas inte som ett avtal varken mellan dig och HFAB eller dig och förstahandshyresgästen.

Att tänka på om du hyr i andra hand:

  • Den som vill bli andrahandshyresgäst i en av våra lägenheter får inte ha några hyresskulder eller en misskött relation till HFAB.
  • Du som hyr i andra hand kan aldrig överta hyreskontraktet.
  • Ha alltid en gällande hemförsäkring!
  • Hyr aldrig en lägenhet i andra hand utan att skriva ett avtal sinsemellan dig och förstahandshyresgästen. Exempel på avtal finns hos Hyresgästföreningen eller så kan du söka på nätet.
  • Om det framkommer att du hyr ut din lägenhet utan HFAB:s tillstånd förlorar du hyresavtalet med omedelbar verkan, får en spärr för misskött relation hos HFAB under två års tid och förlorar dina köpoäng.
  • Om förstahandshyresgästen inte använder lägenheten som sin huvudsakliga bostad och samtidigt låter en annan person bo där räknas detta som andrahandsuthyrning. Om förstahandshyresgästen själv bor i lägenheten och samtidigt låter en annan person bo där räknas den andra personen som inneboende. 
  • Hyresavtalet kan även sägas upp med omedelbar verkan om förstahandshyresgästen tar ut en högre hyra än den själv betalar. Undantaget är om förstahandshyresgästen hyr ut lägenheten möblerad. Enligt hyreslagen kan förstahyresgästen då hyra ut lägenheten med ett eventuellt tillägg på max 15 procent. 

Information om vilka regler som gäller för att hyra ut en lägenhet i andra hand.

Webbformulär där du kan lämna tips om misstänkt olovlig andrahandsuthyrning.

Vill du veta mer om vad som gäller vid andrahandsuthyrning hänvisar vi till hyreslagen. Vi genomför regelbundna kontroller av beståndet. Vill du läsa mer om uthyrning i andrahand, se våra fullständiga riktlinjer.

Customer service