Att hyra i andra hand

Du som planerar att hyra en av HFAB:s lägenheter i andra hand ska alltid försäkra dig om att andrahandsuthyrningen är godkänd av oss. Det vet du när en kopia av den ansökningsblankett som förstahandshyresgästen lämnat in skickas hem till dig. Vi ger dig besked både om du har rätt att hyra i andra hand, eller inte.

Obs! Avtalsrelationen är alltid med den hyresgäst som hyr i första hand. Du som andrahandshyresgäst blir alltså med ansökningsblanketten enbart informerad om uthyrningen är godkänd eller ej – den räknas inte som ett avtal varken mellan dig och HFAB eller dig och förstahandshyresgästen.

Att tänka på om du hyr i andra hand:

  • Den som vill bli andrahandshyresgäst i en av våra lägenheter får inte ha några hyresskulder eller misskött relation till HFAB.
  • Du som hyr i andra hand kan aldrig överta hyreskontraktet.
  • Ha alltid en gällande hemförsäkring!
  • Hyr aldrig en lägenhet i andrahand utan att skriva ett avtal sinsemellan dig och förstahandshyresgästen. Exempel på avtal finns hos Hyresgästföreningen eller så kan du söka på nätet.
  • Vi ser allvarligt på olovandes andrahandsuthyrning och kan spärra en förstahandshyresgäst i två år om denne hyr ut olovandes.

Vill du veta mer om vad som gäller vid andrahandsuthyrning hänvisar vi till Hyresnämnden. Vi genomför regelbundna kontroller av beståndet. Vill du läsa mer om uthyrning i andrahand, se våra fullständiga riktlinjer.