Vårt hållbarhetsfokus

”Vi bidrar till en hållbar planet.” Det är den övergripande strategin för HFAB:s hållbarhetsarbete. Vi ska också vara ett föredöme inom fastighetsbranschen gällande hållbarhet för människa, miljö och ekonomi.

För att lyckas vill vi:

Skapa trygga områden

Skapa trygga områden

Illustration på fastighet i en omloppscirkel

Bygga och förvalta resurssmart

Ett hjärta med en frekvenslinje i mitten

Möjliggöra en hållbar vardag

Vara en hållbar arbetsplats

Vara en hållbar arbetsplats

I möjligaste mån har vi tidsbestämda och mätbara mål. I de fall vi inte kan formulera ett sådant har vi i stället utvecklat ambitioner som visar i vilken riktning vi vill att utvecklingen ska ske fram till 2040. I takt med ökad kunskap, erfarenhet och tillgängliga data ska vi sätta fler och tydligare mål, förbättra uppföljningen och vid behov prioritera annorlunda.

FN:s globala mål

De globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 är ramverket för vårt hållbarhetsarbete. För varje fokusområde i hållbarhetsplanen har vi identifierat de globala mål som berörs mest.

Hållbarhetsplanen ska beaktas vid framtagande av andra strategiska dokument för HFAB.

De insatser som behöver genomföras för att nå målen och ambitionerna i hållbarhetsplanen kommer att tas fram i samband med vår affärsplan, verksamhetsplan eller andra verksamhetsspecifika riktlinjer och rekommendationer.

Planen kommer att följas upp årligen och en sammanställning presenteras i vår hållbarhetsredovisning.

Customer service