Lediga lägenheter i Fyllinge

Här får du en överblick över de lägenheter som ännu finns till uthyrning. Just nu finns det bara några få lägenheter kvar så passa på att anmäla ditt intresse redan idag!

Välkommen in!

Till lägenhetsväljaren

Senaste nytt

2021-10-07

Vad tycker du om ditt och HFAB:s arbete för en hållbar miljö? 

Du som hyresgäst är viktig för oss och det är tillsammans som vi kan göra störst skillnad. Därför vill vi gärna veta hur du upplever HFAB:s arbete kring miljömässig hållbarhet och hur du agerar i din vardag.

 

Alla våra hyresgäster med en korrekt registrerad e-postadress kommer inom ett par dagar att få en digital enkät med ett antal frågor att besvara. Enkäten innehåller bland annat frågor om avfallssortering, möjlighet till kollektivtrafik och laddplatser, intresse för postboxar, låneverktyg, lånecyklar och bilpooler. Svaren vi får in kommer att användas för att prioritera olika insatser för en hållbar miljö.

 

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

2021-09-02

Tele2 har förändrat grundutbudet för TV

Detta kommer att gälla från och med 31 oktober. Förändringarna innebär att TV6 inte längre kommer att ingå i grundutbudet (från och med 30 september) som en fri kanal, utan ersätts nu med TV10. Under våren har Tele2 även lagt till TV12.

 

Vill du veta mer om ditt grundutbud i din fastighet?

Läs mer under TV & Internet

2021-08-04

Avtal med kommunikationsoperatör granskas

Tele2:s kommunikationsoperatör Itux har begärt en överprövning av två avtal som HFAB har tecknat med HSAB, Halmstads stadsnät AB. Ett av avtalen omfattar uppdraget som kommunikationsoperatör, det andra är ett serviceavtal. Itux vill att förvaltningsrätten ogiltigförklarar avtalen. HFAB bestrider detta med hänvisning till att avtalen har tecknats enligt gällande lagstiftning. 

 

Påverkar detta mig som hyresgäst?

Nej, inte i nuläget. Dina kommunikationstjänster som internet, tv och telefoni påverkas inte. När rättsprocessen är klar kommer vi att veta om HFAB:s avtal med HSAB ska fortsätta att gälla eller om ny kommunikationsoperatör ska upphandlas. När vi har denna information kommer vi att informera dig via Mina sidor.

 

Vad är en kommunikationsoperatör?

En kommunikationsoperatör ansvarar för trafiken mellan tjänsteleverantörerna (företagen som levererar olika tjänster som internet, tv och telefoni) och slutkunderna som i HFAB:s fall är våra hyresgäster. Kommunikationsoperatören sluter avtal med tjänsteleverantören och hanterar den aktiva utrustningen i nätet.

2020-09-28

Vårt arbete kring Covid-19

Regeringen har beslutat att de flesta av Sveriges restriktioner med anledning av coronapandemin ska upphöra från och med 29 september. Detsamma gäller de restriktioner vi på HFAB har haft. Det innebär att vi återgår till våra ordinarie öppettider samt att alla felanmälningar åtgärdas inom fem dagar.

Mer hos HFAB

Hyr en lokal

Hyr en lokal

Du som letar efter en lokal att bedriva verksamhet i kan kontakta HFAB för att få information om vårt erbjudande.

Är du orolig för att din granne far illa?

Är du orolig för att din granne far illa?

Det finns några saker du kan göra om du tror att någon har råkat illa ut.

Starta din karriär på HFAB!

Starta din karriär på HFAB!

Vi utvecklas tillsammans och varje person är viktig! Vi vill se till att du som medarbetare mår bra och är bekväm i din arbetsroll så att både du och HFAB ska kunna växa - tillsammans.

Customer service