Organisation

HFAB:s organisation utgår från hyresgästerna. Merparten av de dagliga kontakterna och relationerna med våra hyresgäster såväl som den löpande förvaltningen sker via våra affärsområden lokaler, distrikt och hyresgäster. Vi har tre distrikt samt kundtjänst och underhållsfond. Affärsområdenas arbete stöds av olika avdelningar: Fastighetsutveckling, Ekonomi, Affärsutveckling/Kommunikation, och HR.

 Stödfunktionen Fastighetsutveckling hanterar planerat underhåll, nyproduktion samt innefattar spetskompetens inom områdena energi, VVS och miljö. Ekonomi står för ekonomistyrning, redovisning, hyresadministration och upphandling. Affärsutveckling/kommunikation ansvarar för marknadsanalys, kommunikation, verksamhetsplanering och IT. HR svarar för personalfrågor och lön samt kontorsservice.

Företagsledning

Vill du skicka e-post till någon i företaget når du dem på fornamn.efternamn@hfab.se eller klickar på respektive e-postadress nedan.

Styrelse

Vill du skicka e-post till någon i styrelsen gör du det via e-postadressen styrelsen@hfab.se.

 • Jimmie Tschander
 • Ordförande (C)

 • Christel Eriksson
 • Vice ordförande (S)

 • Carl-Johan Berthilsson
 • Ledamot (M)

 • Lars El Hayek
 • Ledamot (S)

 • Mikael Wendt
 • Ledamot (L)

 • Mariann Norell
 • Ledamot (V)

 • Ida Westin
 • Ledamot (MP)

 • Linda Kruse
 • Personalrepresentant Sveriges Ingenjörer/Akademikerföreningen

 • Jenny Önnebo
 • Personalrepresentant Unionen

 • Ulf Jacobsson
 • Personalrepresentant Fastighetsanställdas förbund