Organisation

HFAB:s organisation utgår från hyresgästerna. Merparten av de dagliga kontakterna och relationerna med våra hyresgäster såväl som den löpande förvaltningen sker via två affärsområden: bostad respektive lokaler. Affärsområde bostad är indelat i tre distrikt samt kundtjänst och underhållsfond. Affärsområdenas arbete stöds av olika avdelningar: fastighetsutveckling, ekonomi, affärsutveckling/kommunikation, intern service och boinflytande.

Stödfunktionen fastighetsutveckling hanterar nyproduktion och underhållskoordinering samt innefattar spetskompetens inom områdena energi, VVS och miljö. Ekonomi står för ekonomiadministration och finansiering. Affärsutveckling/kommunikation ansvarar för varumärke, marknadsföring, kvalitet och IT. Internservice svarar för personalfunktion. Boinflytandeavdelningen svarar för det bostadssociala arbetet. 

Företagsledning

Vill du skicka e-post till någon i företaget når du dem på fornamn.efternamn@hfab.se eller klickar på respektive e-postadress nedan.

Styrelse

Vill du skicka e-post till någon i styrelsen gör du det via e-postadressen styrelsen@hfab.se.

 • Henrik Andersson
 • Ordförande (C)

 • Fredrik Luhanka
 • Vice ordförande (S)

 • Carl-Johan Berthilsson
 • Ledamot (M)

 • Maria Persdotter
 • Ledamot (S)

 • Marie Kaiding
 • Ledamot (L)

 • Mariann Norell
 • Ledamot (V)

 • Ida Westin
 • Ledamot (MP)

 • Linda Kruse
 • Personalrepresentant Sveriges Ingenjörer/Akademikerföreningen

 • Jenny Önnebo
 • Personalrepresentant Unionen

 • Ulf Jacobsson
 • Personalrepresentant Fastighetsanställdas förbund