Organisation

HFAB:s organisation utgår från hyresgästerna. Merparten av de dagliga kontakterna och relationerna med våra hyresgäster såväl som den löpande förvaltningen sker via våra affärsområden lokaler, distrikt och hyresgäster. Vi har tre distrikt samt kundtjänst och underhållsfond. Affärsområdenas arbete stöds av olika avdelningar: Fastighetsutveckling, Ekonomi, Affärsutveckling/Kommunikation, och HR.

 Stödfunktionen Fastighetsutveckling hanterar planerat underhåll, nyproduktion samt innefattar spetskompetens inom områdena energi, VVS och miljö. Ekonomi står för ekonomistyrning, redovisning, hyresadministration och upphandling. Affärsutveckling/kommunikation ansvarar för marknadsanalys, kommunikation, verksamhetsplanering och IT. HR svarar för personalfrågor och lön samt kontorsservice.

Företagsledning

Vill du skicka e-post till någon i företaget når du dem på fornamn.efternamn@hfab.se eller klickar på respektive e-postadress nedan.

Catharina Rydberg Lilja
Lotta Ullstadius
Jonas Stark
Helene Blomberg
Ulf Nilsson
Carin Ottosson
Viktoria Hägg
Magnus Wall
Per Lidetun
Veronica Junblad
Sandra Lindén

Styrelse

Vill du skicka e-post till någon i styrelsen gör du det via e-postadressen styrelsen@hfab.se.

Jimmie Tschander
 • Jimmie Tschander
 • Ordförande (C)
Christel Eriksson
 • Christel Eriksson
 • Vice ordförande (S)
Carl-Johan Berthilsson
 • Carl-Johan Berthilsson
 • Ledamot (M)
Lars El Hayek
 • Lars El Hayek
 • Ledamot (S)
Mikael Wendt
 • Mikael Wendt
 • Ledamot (L)
Mariann Norell
 • Mariann Norell
 • Ledamot (V)
Ida Westin
 • Ida Westin
 • Ledamot (MP)
Linda Kruse
 • Linda Kruse
 • Personalrepresentant Sveriges Ingenjörer/ Akademikerföreningen
Jenny Önnebo
 • Jenny Önnebo
 • Personalrepresentant Unionen
Ulf Jacobsson
 • Ulf Jacobsson
 • Personalrepresentant Fastighetsanställdas förbund