3 januari 2018

Ställ din fråga till våra experter

Ett inslag i hyresgästtidningen heter "Fråga experterna". Inom HFAB har vi många kunniga medarbetare som har koll på allt från boende och allmännyttan till hur man bäst fixar uteplatsen eller får bättre kontakt med sina grannar. 

Har du en fråga till våra experter - välkommen att ställa den här!

Organisation

HFAB:s organisation utgår från hyresgästerna. Merparten av de dagliga kontakterna och relationerna med våra hyresgäster såväl som den löpande förvaltningen sker via två affärsområden: bostad respektive lokaler. Affärsområde bostad är indelat i tre distrikt samt kundtjänst och underhållsfond. Affärsområdenas arbete stöds av olika avdelningar: fastighetsutveckling, ekonomi, affärsutveckling/kommunikation, intern service och boinflytande.

Stödfunktionen fastighetsutveckling hanterar nyproduktion och underhållskoordinering samt innefattar spetskompetens inom områdena energi, VVS och miljö. Ekonomi står för ekonomiadministration och finansiering. Affärsutveckling/kommunikation ansvarar för varumärke, marknadsföring, kvalitet och IT. Internservice svarar för personalfunktion. Boinflytandeavdelningen svarar för det bostadssociala arbetet. 

Företagsledning

Vill du skicka e-post till någon i företaget når du dem på fornamn.efternamn@hfab.se eller klickar på respektive e-postadress nedan.

Styrelse

Vill du skicka e-post till någon i styrelsen gör du det via e-postadressen styrelsen@hfab.se.

 • Henrik Andersson
 • Ordförande (C)

 • Fredrik Luhanka
 • Vice ordförande (S)

 • Carl-Johan Berthilsson
 • Ledamot (M)

 • Maria Persdotter
 • Ledamot (S)

 • Marie Kaiding
 • Ledamot (L)

 • Mariann Norell
 • Ledamot (V)

 • Ida Westin
 • Ledamot (MP)

 • Linda Kruse
 • Personalrepresentant Sveriges Ingenjörer/Akademikerföreningen

 • Jenny Önnebo
 • Personalrepresentant Unionen

 • Ulf Jacobsson
 • Personalrepresentant Fastighetsanställdas förbund