Förtur

HFAB kan i undantagsfall ge förtur till lägenhet. Du som har uttömt alla möjligheter att själv lösa din bostadssituation och har synnerligen starka skäl kan bli aktuell för förtur. HFAB styr inte över tillgången eller vilka lägenheter som kan finnas för förtur och alla lägenheter har tidigare kunnat sökas på Bosök.

Om du uppfyller HFAB:s krav för förtur kan du lämna in en förfrågan om sådan. När du lämnar in en förfrågan om förtur behöver du vara registrerad i vår bostadskö och kunna styrka ditt skäl med bifogade intyg.

Om du får förtur kommer du endast att få ett erbjudande. Om möjligt försöker vi ta hänsyn till de specifika behov som finns. Tackar du nej kommer du inte att få något nytt erbjudande. Om du har fått nej på din förfrågan om förtur och din situation förändras kan du alltid göra en ny förtursförfrågan.

Krav på dig som lämnar in förfrågan om förtur:

 • Uppfylla HFAB:s grundkrav
 • Folkbokförd i Halmstads kommun i minst ett år, undantag gäller vid näringslivsförtur
 • Har uppehållstillstånd
 • Svenskt personnummer
 • Uttömt alla möjligheter att själv lösa sin boendesituation

Ej godkända skäl för förtur:

 • Skilsmässa/separation
 • Bostadslöshet
 • Ekonomiska skäl
 • Vantrivsel
 • Trångboddhet

Godkända skäl och krav för förtur:

Hot och våld

 • Har du blivit utsatt för hot och/eller våld kan du vara berättigad till förtur. Vid förfrågan om förtur behöver du ett intyg från handläggare på socialförvaltningen där det framgår att det finns en pågående insats vid deras enhet för våld i nära relation alternativt en fällande dom.
 • Du ska ha varit folkbokförd i Halmstads kommun i minst ett år.

Näringslivsförtur

 • Du ska ha fått en anställning på 100% inom ett yrke där Arbetsförmedlingen säkerställer att det råder kompetensbrist i kommunen. Företaget ska vara etablerat.
 • Du får inte ha varit folkbokförd i Halmstads kommun de senaste två åren och bor idag inom ett icke pendlingsbart avstånd.

Varaktiga funktionshinder som ger konsekvenser i nuvarande bostad

 • Tekniskt ej anpassningsbart boende

Så här gör du:

Fyll i din förfrågan på förtursblanketten, finns även att hämta i HFAB:s kundcenter.
Blanketten mejlas till fortur@hfab.se eller skickas till: 
Förtur
Halmstads Fastighets AB
Box 147
301 04 Halmstad.

Customer service