Nyproduktion

Bo i en helt ny lägenhet!
Det är en speciell känsla att vara först att flytta in en lägenhet. Här hittar du våra nyproduktionsprojekt. Vi arbetar för att utveckla bra boende i hyresrätt för människor i olika åldrar och i olika delar av Halmstad. Detta arbete har pågått oavbrutet sedan 1942 och resulterat i ett 30-tal bostadsområden både i och utanför tätorten.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för nyproduktion

Lundgrens Norra

Ett av våra två bostadskvarter med spännande industriarkitektur och gröna innergårdar. 100 nya hem, uthyrningen har startat, inflytt sommar 2020.

Lundgren Södra

Ett av våra två bostadskvarter med spännande industriarkitektur och gröna innergårdar. 143 nya hem, uthyrning jan 2020 och inflytt hösten 2020.

Kubisten

En del av kv Järnmalmen är för dig som fyllt 60. Lägenheterna passar unga äldre som trivs bland äldre unga. Uthyrning pågår. Inflytt vår 2020.

Kv Järnmalmen

Bo med urban karaktär, för dig som gillar närhet till vimlet, stråket längs Nissan och till… allt. Inflyttningsstart nov 2019.

Kv Armadan

HFAB bygger ett hus med 28 lägenheter i kv Armadan på Vårhem. Inflyttning sker 1/11 2019.