Nyproduktion

HFAB arbetar med att utveckla bra boende i hyresrätt för människor i olika åldrar och i olika delar av Halmstad. Detta arbete har pågått oavbrutet sedan 1942 och resulterat i ett 30-tal bostadsområden både i och utanför tätorten. Det har också fått till följd att cirka 10 000 hushåll i Halmstad idag ser en av våra lägenheter som sitt hem. Dessa fakta speglar HFAB:s betydelse för Halmstads utveckling – och det är en roll och ett ansvar som vi gärna axlar även framledes.

Stationsgården

HFAB planerar att bygga 20 st lägenheter, vanliga och 65++ på Östra Järnvägsg. i Getinge. Bygglov och upphandling pågår. Prel. inflyttning våren 2019

Kv Armadan

HFAB planerar att bygga ett punkthus med cirka 30 lägenheter i kv Armadan. Bygglov och upphandling pågår. Inflyttning beräknas vår/sommar 2019.

Lundgrens Trädgårdar

HFAB planerar att bygga cirka 245 lägenheter på gamla Lundgrens gjuteri. Byggstart sker prel. hösten 2018. Inflyttning är planerat etappvis 2020.

Kv Järnmalmen

I kv Järnmalmen på Nissastrand bygger HFAB 183 lägenheter, 1-5 rok. Byggstart var i februari 2018. Inflyttning är hösten 2019/våren 2020.

Klackerup

HFAB renoverar 233 befintliga lägenheter och bygger 37 vindslägenheter på Klackerup. Inflyttning sommaren 2018-augusti 2020.

Vallås Torg

HFAB har byggt 137 nya lägenheter inom Vallås Torg. Sista inflyttning är våren 2018.

Kv Borgen

Alla lägenheter är uthyrda. Återbud publiceras under ”Hitta ledigt” på hfab.se. sista inflyttning är våren 2018.

Kv Juristen

HFAB renoverar 124 befintliga lägenheter och bygger 48 nya lägenheter i Kv Juristen på Fredsgatan, Kungsgatan och Skansgatan. Inflyttning våren 2018.