Stå i bostadskön och söka lägenhet

Är du 16 år eller äldre kan du ställa dig i vår bostadskö för lägenheter. Här samlar du värdefulla poäng till din framtida bostad. Upplägget är enkelt. En poäng för varje dag som går.

HFAB har två olika köer för bostäder. Vi har en kö för vanliga lägenheter och en för studentlägenheter. När du skapar ditt konto fyller du också i vilka av våra köer som du vill stå i. Du kan såklart stå i båda.

Bekräfta din köplats varje år

För att fortsätta stå i bostadskö måste du bekräfta din köplats minst en gång var 365:e dag genom att logga in på Mina sidor. Bekräftar du inte din plats i kön försvinner dina köpoäng.

Du ser dina köpoäng på Mina sidor

Klicka sedan på ”Mitt sökande” och ”Lägenhet” för att se dina poäng i lägenhetskön. Här ser du också när du senast behöver logga in nästa gång för att behålla din plats i kön. 

Möjligheten att bekräfta köplats genom att logga in på Mina sidor gäller även dig som har skyddad identitet, är utvandrad eller har utsatts för identitetsbedrägeri

Skriv in rätt kontaktuppgifter

Vi skickar information om lägenhetserbjudande med e-post och till Mina sidor.  Kolla så att du har skrivit in rätt kontaktuppgifter så att du inte går miste om viktig information. Du ser dina uppgifter på Mina sidor under Min profil.

Söka en HFAB-lägenhet

Det finns två sätt att få en lägenhet hos HFAB, via köpoäng eller via lottning. De allra flesta lägenheter hyr vi ut via köpoäng.

Lediga lägenheter hittar du om du klickar på Hitta ledigt. För att göra en intresseanmälan behöver du vara inloggad på Mina sidor. Du kan göra intresseanmälan på 10 lägenheter. Vi räknar din intresseanmälan som aktiv fram tills vi har hyrt ut den aktuella lägenheter till en sökande.

Lägenheter som vi hyr ut via köpoäng

Det är ett stort steg att flytta och därför vill vi förklara hur vi jobbar för att det ska bli enkelt och smidigt att söka en HFAB-lägenhet.

 • Under fem dagar går det att lämna en intresseanmälan på en lägenhetsannons.
 • De fem sökande med flest köpoäng erbjuder vi en visning av lägenheten. Det är oftast den nuvarande hyresgästen som visar lägenheten.
 • Har du fått gå på visning får du ett mejl från oss efter visningstiden. Där frågar vi om du fortfarande är intresserad av lägenheten. Du har två dagar på dig att svara, och du svarar via Mina sidor.
 • Är du fortsatt intresserad måste du, och eventuell medsökande, ladda upp ett inkomstintyg som visar att du, eller ni tillsammans, har en inkomst efter skatt som är större än lägenhetens hyra. (Läs mer om inkomstintyget längre ner på sidan.)
 • Nästa steg är att vi gör kreditupplysning på de sökanden som fortsatt intresserade av lägenheten och eventuella medsökanden.
 • Den sökande med flest köpoäng och som uppfyller HFAB:s grundkrav erbjuder vi lägenheten.

Lägenheter som vi lottar ut

Vi har en lägenhetsuthyrning som vi kallar för Lägenhet direkt. Det är lägenheter där inflyttning sker inom kort, oftast inom en eller två veckor. Dessa lägenheter lottar vi ut bland sökanden som har anmält sitt intresse. Vid lottning väger vi inte in hur många köpoäng du som söker har. Du kan göra totalt tio intresseanmälningar på denna typ av lägenhet.

Så här går lottningen till

Du kan börja lämna intresseanmälningar för de lägenheter som vi lottar ut på tisdagar eller torsdagar. I annonsen ser du om det är möjligt att lämna intresse. Om intresseanmälan inte är öppen just nu, öppnar den på nästkommande tisdag eller torsdag klockan 19 och är öppen 12 timmar framåt och stänger därmed klockan 07 följande dag.

 • Vi lottar fram fem sökande från dem som har gjort intresseanmälan. Dessa fem erbjuder vi visning, som den nuvarande hyresgästen oftast håller i.
 • Har du fått gå på visning får du ett mejl från oss efter visningstiden. Där frågar vi om du fortfarande är intresserad av lägenheten. Du har två dagar på dig att svara, och du svarar via Mina sidor.
 • Är du fortsatt intresserad måste du, och eventuell medsökande, ladda upp ett inkomstintyg som visar att du, eller ni tillsammans, har en inkomst efter skatt som är större än lägenhetens hyra.
 • Nästa steg är att vi gör kreditupplysning på de sökanden som fortsatt intresserade av lägenheten och eventuella medsökanden.
 • Den sökande som lottas fram först och som uppfyller HFAB:s grundkrav erbjuder vi lägenheten.

Kom ihåg att ladda upp ett inkomstintyg

Det är mycket att tänka på när man vill hyra en lägenhet. En av de viktigaste sakerna du behöver göra är att ladda upp ett aktuellt inkomstintyg. Ett inkomstintyg kan till exempel vara en lönespecifikation eller annat dokument som visar att du har en inkomst.

Söker du en studentlägenhet behöver du inte ladda upp något inkomstintyg. Istället behövs ett ett intyg som visar att du ska eller redan studerar vid Halmstad högskola. Läser mer på vår sidan om kön för studentlägenheter.

Inkomstintyget ska visa att du klarar hyran

För att du ska vara aktuell för lägenheten behöver du, och eventuell medsökande tillsammans, ha en inkomst som efter skatt är större än hyran för lägenheten.

Utan inkomstintyg är du inte aktuell

Du måste ladda upp ett inkomstintyg för att vara aktuell för lägenheten som du har sökt. Har du inte laddat upp något intyg är du inte längre aktuell för lägenheten.

Inkomstintyg gäller i 30 dagar

Eftersom inkomster kan förändras över tid vill vi se ditt senaste intyg, till exempel din senaste lönespecifikation. Ett uppladdat dokument är giltigt i 30 dagar. Undantaget är intyg som gäller pension, som har en giltighet på 90 dagar.

Söker du flera lägenheter under en längre tid kan det vara en bra vana att ladda upp ett aktuellt inkomstdokument om du erbjuds visning.

Så fungerar det med medsökande

Om både du och din partner vill stå på hyresavtalet måste ni registrera varandra som medsökande på Mina sidor innan ni signerar avtalet. HFAB lägger inte till en avtalspart på gällande hyresavtal i efterhand. Detta är även viktigt att vara registrerad medsökande om er totala inkomst krävs för att få ett hyresavtal.

För att räknas om medsökande ska ni leva under äktenskapslika förhållanden, det vill säga att du söker lägenheten tillsammans med din make, maka, sambo, särbo, pojk- eller flickvän. HFAB förbehåller sig rätten att göra en kontroll hos Skatteverket.

Bostadskön och skyddad identitet

I bostadskö särskiljer vi inte personer med skyddad identitet från personer utan skyddad identitet. Har du frågor om hur vi jobbar med personuppgifter i bostadskön är du välkommen att kontakta oss.

Customer service