Allmänna utrymmen

Trapphus
Trapphuset fungerar både som entré och utrymningsväg. För allas trivsel och trygghet får därför inga dörrmattor, skor, ytterkläder, cyklar, rollatorer, barn- vagnar, mopeder eller motorcyklar förvaras där. Observera att motorfordon inte heller får förvaras inne i fastigheten eller i cykelförråd på grund av brandrisken. Det är heller inte tillåtet att röka i trapphusen.

Förråd
Använd det förråd som tillhör din lägenhet och titta till det emellanåt. Du ansvarar för ditt förråd även om du inte använder det, och därför ska det alltid vara låst. På grund av brandrisken får inga brandfarliga ämnen förvaras i förrådet.

Tvättstuga
Alla som bor hos HFAB har tillgång till en gemensam tvättstuga, med undantag av hyresgäster som bor i en lägenhet där tvättutrustning ingår. I varje tvättstuga finns anslag om vilka regler som gäller för bokning och användning. Självklart lämnar du tvättstugan städad och ren efter dig. Om det finns grovtvättstuga kan du där tvätta sådant som inte kan eller får tvättas i den vanliga tvättstugan, t ex mattor, filtar, etc.

Customer service