Hyra ut studentlägenhet i andra hand

Du som har hittat en andrahandshyresgäst och vill hyra ut din studentlägenhet i andra hand måste göra en ansökan hos HFAB. Du behöver ett skriftligt intyg från oss för att få hyra ut lägenheten i andra hand. Du behöver även visa att du har för avsikt att flytta tillbaka till lägenheten och återgå till studier på Högskolan i Halmstad. 

Du kan hyra ut din studentlägenhet i andra hand under minst tre månader och maximalt under tre år, undantaget sommartid där minst två månader godkänns. Andrahandshyresgästen måste vara student på Högskolan i Halmstad. 

Så här gör du

Skicka in din andrahandsansökan minst en månad i förväg. Här hittar du blanketten för andrahandsuthyrning. Blanketten finns även att hämta i vårt kundcenter.

Du måste ha ett av följande skäl för att din andrahandsuthyrning ska bli godkänd:

  • Utlandsstudier (minst 3 månader)
  • Praktik på annan ort (minst 3 månader)
  • Provsamboskap (max ett år)
  • Sommarjobb på annan ort (minst 2 månader)
  • Sjukdom

För dig som önskar hyra ut lägenheten i andra hand under sommaren beviljas detta för minst två månader. Följande gäller:

  • Du som vill hyra ut ska praktisera, studera eller arbeta på annan ort.
  • Den du hyr ut till ska praktisera, studera eller fått tillfälligt arbete (t ex sommarvikariat) i Halmstad.

Ej godkänd andrahandshyresgäst i studentlägenhet är turist eller person som har fått tillsvidareanställning.

Förstahandshyresgästen är alltid ansvarig gentemot HFAB vid utebliven hyresbetalning, störning eller vid uppkomna skador i lägenheten.

Tänk på att den tilltänkta andrahandshyresgästen inte får ha några hyresskulder eller en misskött relation till HFAB och att personen måste vara studerande på Högskolan i Halmstad.

Customer service