Bolagsstyrelsens riktlinje för miljö och hållbarhet

Halmstads Fastighets AB ska präglas av ett starkt miljötänkande och vara ett bolag som bygger och förvaltar fastigheter med sund inomhusmiljö och kretsloppstänkande. HFAB ska sträva efter att vara i framkant gällande rådande miljölagstiftning. För att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling arbetar HFAB med att minska sin miljöpåverkan.

Customer service