Störningar med debitering av IMD

Vi har för tillfället störningar med debitering av IMD, individuell mätdata och debitering för vatten och/eller el.

Under Mina sidor kan du som har IMD läsa mer om vad det innebär för dig som hyresgäst.

Bolagsstyrelsens riktlinje för miljö och hållbarhet

Halmstads Fastighets AB ska präglas av ett starkt miljötänkande och vara ett bolag som bygger och förvaltar fastigheter med sund inomhusmiljö och kretsloppstänkande. HFAB ska sträva efter att vara i framkant gällande rådande miljölagstiftning. För att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling arbetar HFAB med att minska sin miljöpåverkan.

Customer service