Överlåtelse av lägenhet

För att överlåta ditt hyresavtal måste du ha ett godtagbart skäl. Överlåtelse kan ske tidigast två kalendermånader efter det att HFAB har fått in en komplett ansökan. Du gör ansökan via vår blankett om överlåtelse. För att vi ska godkänna en överlåtelse av hyresavtal måste den som övertar avtalet uppfylla HFAB:s grundkrav.

Under vecka 27-32 har hanteringen av överlåtelser längre handläggningstid på grund av semestertider.


Godkända anledningar till överlåtelse:

 • Separation - en part på avtalet
  Den person som vill överta hyresavtalet ska ha varit folkbokförd på samma adress i minst tre år, kontroll sker mot folkbokföringen. Insamlad kötid nollställs för den som tar över hyresavtalet.
 • Separation - två parter på avtalet
  Om två parter står på avtalet kan den ena välja att säga upp sin del. Han/hon har tre månaders uppsägningstid gentemot den andra parten.
 • Dödsfall
  Vid dödsfall där den bortgångne står ensam på hyresavtalet kan den kvarboende överta det om den kvarstående varit folkbokförd på samma adress under minst tre år eller haft för avsikt att sammanbo tillsvidare. Make/maka eller registrerad partner kan alltid överta avtalet förutsatt att HFAB:s grundkrav uppfylls. Kvarboende får sin egen boendetid som kötid.
 • Överlåtelse till närstående
  En hyresgäst som av någon anledning inte längre behöver sin lägenhet kan överlåta den till en närstående som han eller hon varaktigt sammanbor med och som är folkbokförd på samma adress. Om du överlåter din lägenhet till någon annan får du inte bo kvar. Tänk på att en inneboende inte har rätt att ta över hyresavtalet och att en vän aldrig klassas som närstående. 

  Här hittar du blanketten för att ansöka om överlåtelse
Customer service