På din uteplats

Du och dina växter. Eller vänner – eller allra helst både och. Uteplats och balkong är trivsamt för många och ofta förknippat med njutning och återhämtning. Ett smultronställe att vårda. Tillsammans med er som har boyta i utemiljö vill vi skapa områden att trivas i och som man gärna kallar ”hemma”.

Ditt engagemang i din uteplats förgyller upplevelsen av hela gårdsmiljön. Utifrån dessa tips och riktlinjer vill vi att det ska vara lätt att göra rätt, så att alla trivs där vi tillsammans skapar hem.

Välkommen att kontakta oss om du vill ha råd eller ställa frågor! info@hfab.se / 035-138300

Grönska
Din uteplats är en del av utemiljön som vi tillsammans ska njuta av. Grönskande trädgårdar ger ett härligt intryck för dig och alla som vistas i området. Ta hand om träd, buskar och blommor Det är viktigt att växter inte står för nära eller växer upp mot fasader eftersom fastigheten kan ta skada. Klipp buskar så att de har en maxbredd på 200 centimeter.

Plantera gärna denna typ av växter:

 • Mindre prydnadsträd och fruktträd
 • Lägre buskar
 • Bärbuskar
 • Slingrande klängväxter
 • Perenner
 • Annueller, ettåriga prydnadsblommor
 • Grönsaker och kryddor

Tänk på att klängväxter som har vidhäftande förmåga, till exempel murgröna, inte ska plantera eftersom de kan skada fastigheten. Växter som pil, parkslide eller vresros har starkt växande rotsystem och ska inte heller planteras eftersom de också kan förstöra fastigheten eller sprida sig till grannars hem och allmänna ytor.

Vattning
Använd vattenkanna istället för vattenslang. Du får inte dra en vattenslang genom lägenheten, eller koppla den till gemensamma utrymmen eller byggnader. Om Halmstads kommun inför bevattningsförbud gäller detta även våra hyresgäster.

Gräsklippning och ogräsrensning
Under vår- och sommarsäsong behöver både gräsmatta och eventuellt ogräs hållas efter av dig.

Häckar
Att klippa utsida och höjd på häckar ansvarar vi för. Du tar hand om insidan. Maxhöjd för häckar är 120 centimeter. Där det behövs ur trafiksäkerhetsaspekt kan häckar på vissa platser behöva ännu vara lägre.

Fallfrukt
Fallfrukt är perfekt till smoothies, juicer, marmelad eller paj! Ta gärna hand om trädens frukter, eller plocka upp och släng det som fallit till marken. Fallfrukt lockar lätt till sig skadedjur.

Underhåll vi utför
Vi kan behöva utföra arbeten som innebär förändringar i staket, häckar, planteringar och så vidare, när underhållsarbeten ska göras på fastigheten eller om lokala avvikelser kan förekomma inom våra områden. Ibland behöver vi också föryngringsbeskära häckar och växter i anslutning till uteplatser. Du som hyresgäst informeras inför att detta blir aktuellt och får kännedom om åtgärder som berör dig.

Tänk på!

Att umgås med vänner är trevligt! Ta alltid hänsyn till din omgivning och dina grannar, så att ni inte stör.

Grillning
Du som bor på markplan kan grilla med el-, kol- eller gasolgrill. Ha alltid brandrisken i åtanke! Placera grillen på avstånd från fasaden och ha gärna vatten i närheten för att släcka en eventuell brand. Lämna aldrig en grill utan uppsikt, förrän den helt brunnit ut. Kom ihåg att släcka glöd och aska efter dig och att ställa grillen med lock på en säker plats.

Staket
Vissa lägenheter har ett staket runt uteplatsen, det är ditt att ta hand om. Olja in det vid behov, måla det eller laga om det är trasigt. Vill du byta eller bygga nytt staket, läs under ”För dig som vill bygga till”.

Elsäkerhet
Om du vill ha ytterligare vägguttag på eller vid din uteplats, hjälper vi dig via Kundcenter med hyreshöjande val. Det är inte tillåtet att själv utföra elinstallationsarbete i eller i anslutning till bostaden.

Lekredskap
Du som vill får ha en studsmatta eller liten pool på uteplatsen. Tänk på säkerheten och förankra studsmattan ordentligt i marken, det är du som ansvarar för studsmattan. Det går bra att ha en barnpool i storlek upp till max 100 liter vatten. Lämna aldrig badande barn utan uppsikt! Kom ihåg att tömma poolen på lämpligt sätt, så att det inte blir skada på byggnad eller mark.

Studsmatta/lekredskap/pool sätts alltid upp på ditt ansvar, det är därför bara tillåtet inom just din egen uteplats.

Spara vårt vatten! Vid bevattningsförbud får pooler inte fyllas. Tänk även annars på att spara vårt gemensamma dricksvatten.

Förvaring
Uteplatsen ska inte användas till att förvara vitvaror, möbler, bildäck eller annat som inte hör hemma där. Det utgör både brandfara och sänker trivseln!

För dig som vill bygga till
Det är inte tillåtet att uppföra bygglovspliktiga åtgärder på din uteplats eftersom det krävs ett godkännande från byggnadsnämnden. Det är bara fastighetsägare, alltså HFAB, som kan ansöka om bygglov. Om du vill veta mer eller ställa frågor om vad som kräver bygglov så kan du vända dig till Halmstad Direkt. Eventuella byggnationer som inte kräver en bygglovsansökan får inte vara iögonfallande eller förankras/fästas i fasad.

Vindskydd eller markis
Ett vindskydd får byggas med max 180 centimeter från fasaden och vara max 180 centimeter högt. Vindskyddet får inte ha tak, eftersom det kräver bygglov. Eftersom markis kräver infästning i fasaden är det inte tillåtet att sätta upp.

Staket
Vill du bygga ett staket ska det följa Halmstads kommuns bygglovsregler, där maxhöjden för staket är 110 centimeter ovanför mark. Staketet ska följa tomtgränsen. Vi hänvisar dig till tre staket i standardmodeller, klicka här.

Trädäck
Du får bygga ett trädäck som är i anslutning till altandörr och fasaden. Tänk på att det får vara max 50 centimeter meter över marken eftersom högre kräver bygglov.

Uterum
Möjlighet att glasa in uterum ges ibland som erbjudande från oss under lokala kampanjer i våra bostadsområden. Att få till inglasning kräver att vi söker och tilldelas bygglov. Vi kan inte ta emot enskilda intresseanmälningar från dig som har önskemål om inglasning.

Andra tillbyggnader
Det är inte tillåtet att bygga lekstuga, växthus, skjul eller friggebod på lägenhetens tillhörande uteplats.

När du flyttar

En avflyttningsbesiktning görs av oss när du flyttar från din lägenhet. Vid detta tillfälle kommer vi överens om eventuella insatser du har gjort är fackmannamässiga och i bra skick, då kan det vara kvar. Är det däremot i sämre skick eller finns det avvikelser från riktlinjer om skötsel och underhåll är det du som är återställningsskyldig. Den som inte genomför de återställande åtgärderna, får bekosta de insatser som vi behöver göra.

Parabol/satellitantenn ska tas bort vid flytt.

Detta är inte tillåtet

Inga byggnationer, eller annat (till exempel parabol) får förankras i fastigheten. Det får inte heller göras ingrepp på fastighetens fasad, tak eller golv.

Parabol
För att montera parabol gäller följande:

 • Du får har en parabol/satellitantenn fristående innanför uteplatsens gränser.
 • Den får inte inte monteras på allmänna utrymmen, till exempel tak eller fasad eller placeras så att den stör granne.
 • Inga kablar/kabelrännor får hänga eller ledas utanför uteplatsen.
 • Den får inte medföra driftstörningar för tekniska installationer inom fastigheten, eller vara ett hinder vid underhållsarbeten eller liknande.